1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

R29 (Phát hành ngày 10/04/2024)

 1. Đáp ứng lấy số liệu trên BCTC từ báo cáo năm trước (trên TKT) vào phần mềm để không phải nhập lại số dư ban đầu

R27 (Phát hành ngày 04/07/2023)

 1. Phần mềm Bamboo kết nối chữ ký số từ xa MISA eSign
 2. Giao diện KBĐT cho phép sửa tay nội dung chứng từ
 3. Cập nhật Thông tư 23/2023/TT-BTC thay thế Thông tư 45/2018/TT-BTC

R26 (Phát hành ngày 14/04/2023)

 1. Xuất khẩu báo cáo tài chính để nộp KBNN qua TKT

R25 (Phát hành ngày 02/03/2023)

 1. Kế toán yêu cầu gửi mẫu C2-13/NS: Giấy đề nghị điều chỉnh cam kết chi NSNN trực tiếp từ phần mềm MISA
 2. Kế toán yêu cầu gửi mẫu C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi từ phần mềm MISA
 3. Kế toán yêu cầu biểu mẫu chỉ tiêu Phải thu trên Thuyết minh BCTC lấy được Dư Nợ 333, 332 để đáp ứng yêu cầu của KB
 4. Kế toán yêu cầu gửi Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) lên phần mềm Lekima để cấp trên xét duyệt, thẩm định
 5. Kế toán yêu cầu xem được Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí tại kho bạc khi rút tạm ứng ở tất cả nguồn để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị
 6. Kết nối chữ ký số từ xa MISA eSign với phần mềm MISA Bamboo

R24 (Phát hành ngày 21/08/2022)

 1. Kế toán yêu cầu biểu mẫu C2-05b, C2-05C thể hiện riêng MLNS cho số liệu đơn vị cấp dưới và đơn vị cấp trên để đáp ứng yêu cầu quản lý của kho bạc
 2. Kế toán yêu cầu đáp ứng Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) trên phần mềm để đáp ứng yêu cầu của KB
 3. Kế toán yêu cầu gửi Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) lên phần mềm Lekima để cấp trên xét duyệt, thẩm định
 4. Kế toán yêu cầu ghép nguồn gửi báo cáo lên Lekima chỉ lên những nguồn có phát sinh để tiết kiệm thời gian
 5. Kế toán yêu cầu thêm tính năng tìm kiếm mã ngân hàng, kho bạc, mã cơ quan thu ở các giao diện danh mục, tham số chứng từ để kế toán có thể nhanh chóng tìm và chọn giá trị mong muốn
 6. Kế toán yêu cầu gửi mẫu 04.a/TT (NĐ 99) (M05 cũ) : Giấy đề nghị thanh toán vốn, trực tiếp từ phần mềm Bamboo

 7. Kế toán yêu cầu gửi mẫu 05TT NĐ 99 (C3-01/NS cũ): Giấy rút vốn đầu tư trực tiếp từ phần mềm MISA

R23 (Phát hành ngày 18/06/2022)

 1. Kế toán yêu cầu lấy bảng lương từ Salagov cho phép lấy chi tiết theo Tiết
 2. KBĐT_Kế toán yêu cầu gửi được mẫu C2-03/NS – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và mẫu C2-05/NS – Giấy nộp trả ngân sách qua KBĐT
 3. Tích hợp LiveChat giúp KH liên lạc với Tư vấn MISA được nhanh chóng thuận tiện hơn

R22 (Phát hành ngày 03/06/2022)

 1. Lekima_Kế toán yêu cầu gửi biểu mẫu báo cáo theo TT342 lên đơn vị cấp trên sử dụng Lekima
 2. Kế toán yêu cầu in được biểu mẫu 61 Quyết toán thu NSNN theo TT 342 để nộp PTC

R21 (Phát hành ngày 16/05/2022)

 1. Kế toán muốn lập chung một giấy rút cho các khoản phụ cấp ĐBN không cập nhật vào bảng lương
 2. Kế toán yêu cầu khi sinh chứng từ chi trả lương bằng tiền gửi thì lấy tiết để tiết kiệm thời gian hạch toán
 3. Kế toán mong muốn in được S01a-X: Nhật ký – Sổ cái cả năm bao gồm chứng từ chỉnh lý, và tháng 12 bao gồm chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu của cấp trên
 4. Kế toán yêu cầu bổ sung biểu mẫu B06-X: Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã để đáp ứng yêu cầu kiểm tra của PTC
 5. Kế toán yêu cầu in mẫu Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên (Mẫu C2-05b/NS theo TT 19/2020) khi hạch toán Nợ TK 714/112
 6. Kế toán yêu cầu sửa lại mẫu BCTC theo đúng mẫu của Thông tư
 7. Kế toán yêu cầu mẫu sổ S05a-x Sổ chi ngân sách xã (Mẫu dọc) lấy số liệu bao gồm tháng chỉnh lý quyết toán để đáp ứng yêu cầu của KB
 8. Trường hợp đơn vị thực hiện chuyển nguồn trong năm nay, kế toán muốn Mẫu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương lên đúng chỉ tiêu chuyển nguồn để quyết toán đủ số liệu
 9. Đáp ứng yêu cầu gắn link khóa học của viện đào tạo
 10. Kế toán yêu cầu mẫu chứng từ theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP xuất khẩu được sang DVC
 11. QLTS_Kế toán muốn lấy được các chứng từ liên quan đến tài sản hạ tầng đường bộ trên QLTS.VN sang hạch toán trên Bamboo

R20 (Phát hành ngày 28/03/2022)

 1. Kế toán yêu cầu Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN xem được số lũy kế để cơ quan chủ quản kiểm tra
 2. Kế toán yêu cầu Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN xem được số lũy kế để cơ quan chủ quản kiểm tra
 3. Kế toán kiến nghị chứng từ kết chuyển thu chi trong thời gian chỉnh lý và kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý phần mềm mặc định để ngày chứng từ ngày của năm sau và ngày hạch toán là 31/12/năm hiện tại
 4. Kế toán yêu cầu cho phép tự động sinh chứng từ kết chuyển Nợ TK 815/Có TK 137 từ bảng kê thanh toán tạm ứng trong thời gian chỉnh lý quyết toán
 5. Kế toán muốn thông tin Thu NSNN hiển thị trên Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (Mẫu TT344) khi tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách xã cố định cho từng chỉ tiêu
 6. Kế toán yêu cầu bút toán kết chuyển thu, chi cuối năm không lấy số liệu chi chuyển nguồn sang năm sau
 7. Kế toán yêu cầu in Biểu 120: Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác theo TT 343 theo đơn vị đồng để đáp ứng yêu cầu của đơn vị cấp trên
 8. Kế toán yêu cầu in sổ tổng hợp thu, chi có bao gồm thời gian chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị
 9. Kế toán yêu cầu in sổ S04a-X: Sổ thu ngân sách xã (mẫu dọc) bao gồm tháng chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu của quản lý cấp trên
 10. Kế toán yêu cầu báo cáo S04a-X mẫu dọc loại trừ bút toán kết chuyển cột ghi giảm để báo cáo lên đúng
 11. Kế toán yêu cầu cho phép lập báo cáo tài chính để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

R19 (Phát hành ngày 18/02/2022)

 1. Thay đổi thông báo hướng dẫn, đào tạo trên phần mềm
 2. Thay đổi kênh tư vấn “Hướng dẫn sử dụng zoom” sang “Đào tạo/giải đáp qua zoom miễn phí” và sắp xếp lại trên mục Tư vấn sử dụng
 3. Yêu cầu bổ sung thông tin khi khách hàng xác nhận thỏa thuận sử dụng

R18.3 (Phát hành ngày 17/01/2022)

 1. Cập nhật mẫu biểu theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP

R18.2 (Phát hành ngày 19/12/2021)

 1. Đáp ứng tính năng nhập khẩu báo cáo đối chiếu (Mẫu 01a, Mẫu 02a) lên hệ thống Dịch vụ công KBNN

R18 (Phát hành ngày 07/08/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết
I. BÁO CÁO
1. Kế toán mong muốn in được Mẫu số 01b: Bảng đối chiếu dự toán ngân sách bằng hình thức Lệnh chi tiền tại KBNN theo NĐ11 Phần mềm bổ sung thêm cột Cấp phát để khi nhận dự toán, rút dự toán theo hình thức Cấp phát là Lệnh chi tiền, hạch toán vào TK 008 thì kế toán sẽ in được Mẫu số 01b
2. Kế toán mong muốn in được Mẫu số 02b: Bảng đối chiếu dự toán ngân sách bằng hình thức Lệnh chi tiền tại KBNN theo NĐ11 Phần mềm bổ sung thêm cột Cấp phát để khi nhận dự toán, rút dự toán theo hình thức Cấp phát là Lệnh chi tiền, hạch toán vào TK 008 thì kế toán sẽ in được Mẫu số 02b
3. Kế toán yêu cầu cập nhật Báo cáo số dư các chi tiết (PTC Quận 4) giống Bamboo 2019 đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị Căn cứ vào các phát sinh chi tiết theo Quỹ tiền (TK 111, 1121, 1128); Đối tượng (311, 331); Hoạt động (3361, 3362, 431); các TK 211, 2111, 2112 lấy theo Mã đối tượng tích Chi tiết theo trên Danh mục tài khoản, Quỹ tiền, Đối tượng, Hoạt động để kế toán in được Báo cáo số dư các chi tiết
II. KẾT NỐI VỚI MISA LEKIMA (PM QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH)
4. {HOT} Kế toán mong muốn gửi được biểu dự toán thu theo NDKT và dự toán chi theo NDKT từ phần mềm Bamboo đáp ứng yêu cầu PTC Kết nối với phần mềm quyết toán tài chính MISA Lekima để lấy các chỉ tiêu thu, chi theo NDKT theo TT 342/2016/TT-BTC. Từ đó, kế toán nhập dự toán thu, chi đầu năm theo NDKT theo TT 342/2016/TT-BTC để gửi lên cho Phòng tài chính kiểm tra, tổng hợp
III.  KẾT NỐI VỚI MISA SALAGOV (PM QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG)
5. {HOT} Kế toán yêu cầu khi sinh giấy rút dự toán lương từ bảng lương trên SalaGov cho phép gộp giấy rút theo nguồn, TK kho bạc Cho phép thiết lập tùy chọn sinh giấy rút lương, bảo hiểm, KPCĐ. Khi lấy bảng lương từ MISA SalaGov thì sinh được giấy rút theo Nguồn và bảng lương; Theo nguồn hay Theo nhiều nguồn để đáp ứng yêu cầu của từng Kho bạc địa phương
6. Kế toán yêu cầu khi lập giấy rút lương từ SalaGov cộng gộp được khoản bảo hiểm trừ vào lương Phần mềm gộp chung cho 3 dòng (8% BHXH; 1,5% BHYT; 1%BHTN) thành 1 dòng chung Diễn giải và tùy chọn cho 2 loại đối tượng có đóng BHTN và không đóng BHTN
7.Kế toán yêu cầu hạch toán trên Bamboo số liệu đúng quy tắc làm trong đã thiết lập trên SalaGov MISA SalaGov thiết lập làm tròn như thế nào thì sẽ lấy về Bamboo tương ứng
IV. LƯƠNG
8. Kế toán mong muốn quá trình chi lương cũng có phần số lượng và định mức để in bảng kê có phần định mức Kế toán in được bảng kê thanh toán để hiện Số lượng và Định mức (Số người và Đơn giá tiền lương)
V. KHÁC
9. Bến Lức_Kế toán mong muốn chương trình hỗ trợ chỉnh sửa mẫu đối chiếu 01 đặc thù Kế toán đơn vị xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An in được mẫu 01a theo đặc thù của đơn vị.
10. Yêu cầu thay đổi Cấu trúc diễn giải sinh giấy rút dự toán chuyển khoản tự bổ sung thông tin ngày hóa đơn để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc

R17 (Phát hành ngày 22/05/2021)

 1. Kế toán yêu cầu in biểu mẫu quyết toán theo TT 342 in được tháng chỉnh lý quyết toán để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị
 2. Kế toán mong muốn khi sinh chứng từ trả lương bằng tiền mặt lấy được danh sách tiết và đồng bộ với chứng từ hạch toán chi phí lương có luôn tiết
 3. Kế toán mong muốn phần mềm hỗ trợ thiết lập quy tắc đánh số chứng từ để hỗ trợ nhu cầu quản lý chứng từ của đơn vị
 4. Yêu cầu thay đổi sinh thông báo công nợ cho nhiều hóa đơn trên phần mềm MISA
 5. Kế toán muốn cải tiến mẫu danh sách công thức khi in danh sách chỉ tiêu chi để dễ xem hơn
 6. Khách hàng yêu cầu in Giấy rút vốn đầu tư, Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hiển thị đúng tên chủ đầu tư, Mã QHNS của chủ đầu tư
 7. Kế toán mong muốn có thể in được chương 800 trên Mẫu biểu số 64 Quyết toán chi, trả nợ NSĐP theo MLNSNN
 8. Khi mở phần mềm, khách hàng được gợi ý ngay các kênh hỗ trợ của MISA
 9. Khách hàng yêu cầu in báo cáo mẫu 06: Bảng xác nhận số dư tiền gửi tại Kho bạc theo NĐ11 lên số liệu tại KBNN
 10. Kế toán yêu cầu cho phép in mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh ngân sách trên giao diện Chứng từ nghiệp vụ khác để đáp ứng nghiệp vụ điều chỉnh thực chi
 11. Kế toán yêu cầu xem được báo cáo đối chiếu rút và chi để kiểm tra số liệu
 12. Kế toán yêu cầu in mẫu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương theo đơn vị tiền đồng
 13. Kế toán muốn xem được phần thiết lập báo cáo tài chính để kiểm tra báo cáo

R16 (Phát hành ngày 16/04/2021)

 1. Kế toán yêu cầu đáp ứng lấy số dư đầu năm từ dữ liệu năm trước sang đầu năm sau
 2. Kế toán yêu cầu in báo cáo tài chính bao gồm số liệu tháng chỉnh lý quyết toán và lên số năm trước khi dữ liệu liên năm

R15 (Phát hành ngày 19/03/2021)

 1. Kế toán yêu cầu in Sổ tiền gửi và Sổ tiền mặt theo tháng chỉnh lý quyết toán để đối chiếu với kho bạc
 2. Kế toán yêu cầu sửa mẫu 01a, 02a theo yêu cầu đặc thù của đơn vị
 3. Kế toán muốn in báo cáo tổng hợp công nợ phải thu để theo dõi công nợ tổng hợp của tất cả các khách hàng
 4. Mẫu số 07: Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Mẫu dọc – Tùy chỉnh) thêm Mã dự phòng
 5. Kế toán yêu cầu in Sổ nhật ký thu, quỹ chi tiền mặt lên đầy đủ thông tin người nhận tiền, người nộp tiền để đáp ứng yêu cầu quản lý
 6. Yêu cầu đáp ứng chức năng Tạo mới dữ liệu từ năm trước mang theo chứng từ hạch toán chỉnh lý quyết toán
 7. Kế toán yêu cầu chỉ tiêu 72, 75 trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ loại trừ bút toán chuyển tiền nội bộ hạch toán Nợ TK 112/Có TK 112

R14 (Phát hành ngày 30/01/2021)

 1. Kế toán yêu cầu in được số liệu tháng chỉnh lý quyết toán trên báo cáo thu, chi theo TT 344 để đáp ứng yêu cầu in báo cáo trong tháng chỉnh lý

R13.1 (Phát hành ngày 08/01/2021)

 1. Cập nhật file cấu trúc xml mẫu C2-02a, C2-02b, C2-05a/NS, C4-02a, Mẫu số 07 theo mẫu NĐ 11/2020/NĐ-CP để nhập khẩu vào DVC
 2. Kế toán mong muốn khi in mẫu giấy đề nghị C2-03 dòng tạm ứng và dòng đề nghị thanh toán nếu cùng MLNS thì chỉ hiển thị thành 1 dòng

R13 (Phát hành ngày 30/12/2020)

 1. Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng tiểu mục lên dòng đầu tiên
 2. Vũng Liêm_Khách hàng yêu cầu mẫu số 02a-Bảng đối chiếu tình hình sử dụng dự toán ngân sách mã nguồn và mã mục tạm ứng cùng dòng
 3. Khách hàng yêu cầu cho phép khai báo định mức và số lượng khi lập chứng từ chi tiền
 4. Kế toán yêu cầu biểu số 62 lên đúng số liệu chỉ tiêu khác
 5. Cập nhật mẫu C2-05b/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho NS cấp trên (TT 19/2020/TT-BTC)
 6. Kế toán muốn chức năng kiểm tra công thức báo cáo cân đối không cảnh báo chỉ tiêu cha khi đã chọn chỉ tiêu con
 7. Kế toán yêu cầu công thức chỉ tiêu cha khi trên báo cáo đã hiển thị chỉ tiêu con
 8. Kế toán yêu cầu khi in mẫu C2-03: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng chọn được tài khoản kho bạc cần thanh toán
 9. Khách hàng yêu cầu khi sang năm tài chính tiếp theo biết cách nhập chứng từ năm mới như thế nào

R12

 1. Kết nối với phần mềm MISA SalaGov để sinh giấy rút lương, bảo hiểm, thuế, truy lĩnh lương…

R11

 1. Khách hàng yêu cầu in báo cáo Biểu số 12: Quyết toán chi đầu tư phát triển
 2. Khách hàng yêu cầu in Sổ theo dõi chi ngân sách xã đã qua kho bạc ( đặc thù TP Thái Bình)
 3. Khách hàng yêu cầu in Mẫu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (Đặc thù Vũ Thư)
 4. Cập nhật Bảng đối chiếu Thu ngân sách đặc thù khối xã (Đặc thù Tuy An – Phú Yên)

R10

 1. Yêu cầu mẫu C4-02a/NS – Ủy nhiệm chi lên đúng thông tin Đơn vị nhận tiền, hoặc Người nhận tiền

R9

 1. Kế toán mong muốn cập nhật hệ thống MLNS theo thông tư 93/2019-TT/BTC
 2. Khách hàng yêu cầu mẫu 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư Tài khoản tiền gửi tại KBNN bỏ thông tin đơn vị giống mẫu theo NĐ 11/2020/TT-BTC
 3. Cập nhật chức năng khảo sát khách hàng để đánh giá mức độ hài lòng của KH về sản phẩm

R8

 1. Khách hàng yêu cầu in được mẫu đặc thù B02a-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT (Mẫu tổng hợp theo nguồn) Đặc thù Vũ Thư
 2. Cập nhật Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN (Đặc thù Sóc Sơn) theo chế độ kế toán mới
 3. Cập nhật Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN (Đặc thù Sóc Sơn) theo chế độ kế toán mới
 4. Cập nhật Báo cáo đối chiếu thu (Đặc thù PTC Đức Hòa)
 5. Kế toán mong muốn bổ sung Báo cáo thu ngân sách xã (đặc thù tỉnh Điện Biên)
 6. Cập nhật mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954/2020

R7

 1. Khách hàng yêu cầu khi xuất mẫu C2-02a- Giấy rút dự toán ngân sách, lên thông tin tên Ngân hàng đơn vị nhận tiền
 2. Khách hàng yêu cầu mẫu giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên c2-11/NS Thông tư 19/2020 hiển thị diễn giải chi tiết

R6

 1. Bổ sung mẫu số 20c Ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT theo thông tư 18/2020/TT-BTC
 2. Cập nhật biểu mẫu theo Thông tư 19/2020/TT – BTC
  1. Mẫu số C4-08/KB – Giấy nộp tiền vào tài khoản
  2. Bổ sung Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS)
  3. Bổ sung Mẫu số C2-11/NS Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên
  4. Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Mẫu số C2-17a/NS)
  5. Cập nhật Mẫu số C2-10/NS – Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

R5

 1. In mẫu báo thu, chi theo TT344 thêm cột Lũy kế từ đầu năm và xác nhận của kho bạc
 2. Kế toán xem được phiếu đăng ký gia hạn online và hủy được đăng ký gia hạn
 3. Tự động thông báo xuất hóa đơn và nhắc thanh toán cho khách hàng đăng ký gia hạn

R4.3

 1. Đáp ứng lấy chương, khoản hạch toán lương từ phần mềm QLCB

R4.2

 1. Cập nhật chức năng kết nối DVC cho các chứng từ theo nghị định 11/2020/NĐ-CP
 2. Cập nhật mẫu C4-02a/KB theo Công văn 1412 của KBNN để đáp ứng đúng quy đinh
 3. Kế toán muốn in Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (nghị định 11) theo mẫu dọc để giao dịch với Kho bạc nhà nước thuận lợi hơn
 4. Bổ sung Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Mẫu cập nhật)

R4

Phiên bản Bamboo 2020 R4 thêm mới 3 mẫu, sửa đổi bổ sung 17 mẫu chứng từ, biểu mẫu theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP thay thế TT 77/2017/TT-BTC, TT 61/2014/TT-BTC, Quyết định 4377/QĐ-KBNN.

– 3 mẫu được thêm mới theo NĐ 11/2020/NĐ-CP

 1. Bổ sung Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 2. Bổ sung Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửi kinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách trung ương (cấp tỉnh/huyện) năm … chuyển sang năm … (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 3. Bổ sung Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách trung ương (cấp tỉnh/cấp huyện) theo hình thức rút dự toán năm … chuyển sang năm … (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

– 17 mẫu được sửa đổi, bổ sung theo NĐ 11/2020/NĐ-CP thay thế TT 77/2017/TT-BTC, TT 61/2014/TT-BTC, Quyết định 4377/QĐ-KBNN.

 1. Bổ sung Mẫu số 01/BKNT: Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 2. Bổ sung Mẫu số C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 3. Bổ sung Mẫu số C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 4. Bổ sung Mẫu số C2-13/NS: Giấy điều chỉnh cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 5. Bổ sung Mẫu số C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 6. Bổ sung Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 7. Bổ sung Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 8. Bổ sung Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 9. Bổ sung Mẫu số C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 10. Bổ sung Mẫu số C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 11. Bổ sung Mẫu số C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 12. Bổ sung Mẫu số C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 13. Bổ sung Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 14. Bổ sung Mẫu số C4-02c/NS: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 15. Bổ sung Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 16. Bổ sung Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước
 17. Bổ sung Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

– Các vấn đề khác

 1. Kế toán muốn in S03-X: Sổ theo dõi tiền gửi kho bạc khi không theo dõi tài khoản 112 chi tiết theo ngân hàng, kho bạc
 2. Cập nhật Bảng đối chiếu thu nộp tại kho bạc (Đặc thù Pleiku) theo chế độ kế toán mới

R3

 1. Kế toán muốn điều chỉnh kinh phí rút và chi ở các chương khác nhau để Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, số dư tạm ứng không bị âm
 2. Cập nhật chức năng “Xuất khẩu ra chương trình Sở tài chính Hải Dương” theo hệ thống tài khoản mới
 3. Kế toán muốn nhanh chóng biết phần mềm đã có phiên bản mới để cập nhật kịp thời
 4. Khi bổ sung thêm chỉ tiêu thu, chi theo nội dung kinh tế, kế toán muốn chỉ tiêu này được hiển thị trên báo cáo dự toán, quyết toán cuối năm để làm việc nhanh hơn
 5. Kế toán muốn sử dụng chức năng Thiết lập chỉ tiêu thu và Thiết lập chỉ tiêu chi và thiết lập báo cáo theo chỉ tiêu thu, chi tại phần Thông tin khai báo ban đầu để làm việc nhanh hơn
 6. Khi kế toán lập chứng từ thanh toán tiền cho MISA, kế toán muốn hiển thị đúng nội dung diễn giải để MISA có thể xác định nhanh đơn vị nộp tiền
 7. Kế toán muốn cập nhật số dư đầu năm nhanh chóng hơn
 8. Kế toán muốn hạch toán đúng bút toán đồng thời trong thời giản chỉnh lý quyết toán để đỡ mất công sửa lại
 9. Bổ sung một số loại chứng từ mới để hạch toán nhanh chóng hơn
 10. Kết nối QLCB để tự động hạch toán lương, bảo hiểm
 11. Sửa công thức Biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương năm

R2

 1. Kế toán muốn hiển thị đầy đủ nội dung rút dự toán để đi giao dịch kho bạc thuận tiện hơn
 2. Khi lập Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT 39), kế toán muốn cột hóa đơn và cột chứng từ hiển thị đúng các thông tin số, ngày tháng của hóa đơn, chứng từ gốc của nghiệp vụ phát sinh để đáp ứng đúng nghiệp vụ thực tế của khách hàng
 3. Tính số dư đầu năm chính xác khi có chứng từ chỉnh lý quyết toán năm trước
 4. Kế toán muốn ghi nhận nhanh các danh mục sẵn có vào chương trình
 5. Kế toán muốn ghi nhận nhanh các thông tin của các dòng hạch toán để làm việc nhanh hơn
 6. Kế toán muốn biết những nội dung mới của các phiên bản mà đơn vị chưa cập nhật để khuyến khích khách hàng cập nhật phiên bản mới
 7. Cập nhật phần “Hướng dẫn khai thác nội dung trợ giúp” theo nội dung mới
 8. Kết nối Meinvoice để hạch toán biên lai điện tử
 9. Kế toán muốn thiết lập nhanh công thức mẫu dự toán thu, chi theo NDKT đơn vị đang sử dụng ở năm 2019

R1

1. Cập nhật hệ thống tài khoản mới TT 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

2. Cập nhật MLNS mới.

3. Chuyển đổi dữ liệu từ Bamboo 2019 lên Bamboo 2020.

Xem hướng dẫn tại đây.

4. Cải tiến mẫu dự toán

 • Sửa đổi mẫu dự toán theo mẫu đơn vị đang áp dụng
 • Kiểm tra công thức trùng, công thức thiếu trên mẫu dự toán
 • Xuất nhập khẩu mẫu dự toán

Xem hướng dẫn thiết lập mẫu dự toán tại đây

5. Thiết lập được chỉ tiêu cho các báo cáo.

Xem hướng dẫn tại đây

6. Bổ sung chức năng kiểm tra công thức trên các BC theo TT 343, 344

 • Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã
 • Biểu số 114: Ước thực hiện thu ngân sách xã
 • Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã
 • Biểu 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã
 • Biểu 117: Quyết toán thu ngân sách xã
 • Biểu 118: Quyết toán chi ngân sách xã
 • Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã
 • Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã
 • Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã
 • Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương

7. Cập nhật TT 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu giao thông thủy lợi

Xem thêm giới thiệu về phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 tại đây

Cập nhật 17/04/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY