1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R11
  4. Khách hàng yêu cầu in Sổ theo dõi chi ngân sách xã đã qua kho bạc (đặc thù TP Thái Bình)

Khách hàng yêu cầu in Sổ theo dõi chi ngân sách xã đã qua kho bạc (đặc thù TP Thái Bình)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Sổ theo dõi chi ngân sách xã qua kho bạc đặc thù TP Thái Bình.

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo đặc thù\Các loại sổ khác\Sổ theo dõi chi ngân sách xã đã qua kho bạc (TP Thái Bình).
  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 31/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY