Nộp trả dự toán

Giúp đơn vị có thể nộp trả vào ngân sách nhà nước những khoản chi sai và số kinh phí này không được tiếp tục sử dụng nữa.

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

❖  Nộp trả thực chi:

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân sách tại kho bạc

Có TK 814: Chi ngân sách đã qua kho bạc

Đồng thời ghi Có TK 00822 (Số tiền âm)

Nộp trả tạm ứng:

 • Trường hợp rút tạm ứng chưa chi:

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 111: Tiền mặt

Đồng thời ghi Có TK 00821 (Số tiền âm)

 • Trường hợp rút tạm ứng đã chi:

– Thu hồi lại tiền đã chi sai:

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 814: Chi ngân sách đã qua kho bạc

– Nộp trả lại kho bạc:

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 111: Tiền mặt

Đồng thời ghi Có TK 00821 (Số tiền âm)

2. Mô tả nghiệp vụ
 • Kế toán lập Phiếu chi, hoặc Ủy nhiệm chi kèm theo Giấy nộp trả kinh phí (Mẫu số C2-05/NS) để ra kho bạc giao dịch nộp trả vào NSNN số kinh phí phải nộp lại.
 • Kho bạc xác nhận số tiền nộp khôi phục, nộp trả dự toán.
 • Kế toán căn cứ vào chứng từ đã có xác nhận của kho bạc Ghi giảm chi ngân sách.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Xem video hướng dẫn

Để thực hiện nghiệp vụ nộp trả dự toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

I. Nộp trả thực chi

1. Vào Nghiệp vụ/ Tiền gửi/Nộp tiền kho bạc

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu nộp tiền kho bạc.

 • Thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, TKKB, Diễn giải.
 • Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
 • Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 1121/TK Có 814, Số tiền, MLNS, chọn Nghiệp vụ để Nộp trả -Thực chi.

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn In trên thanh công cụ để in Mẫu C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí.

5. Sau khi nhấn Cất, chương trình tự động sinh chứng từ ghi đồng thời tại phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác.

II. Nộp trả tạm ứng

– Bước 1: Thu hồi lại tiền đã chi sai (Nếu rút tạm ứng chưa chi chuyển sang Bước 2)

1. Vào Nghiệp vụ/ Tiền mặt/Phiếu thu. Nhấn Thêm phiếu thu.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu thu tiền.

 • Thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, TKKB, Diễn giải.
 • Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
 • Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 111/TK Có 814, Số tiền, MLNS, chọn Nghiệp vụ để Khôi phục.

– Bước 2: Nộp trả lại kho bạc

1. Vào Nghiệp vụ/ Tiền mặt/Phiếu chi. Nhấn Thêm phiếu chi.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu chi

 • Thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, TKKB, Diễn giải.
 • Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
 • Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 1121/TK Có 111, Số tiền, MLNS, chọn Nghiệp vụ để Nộp trả -Tạm ứng.

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn In trên thanh công cụ để in Mẫu C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí.

5. Sau khi nhấn Cất, chương trình tự động sinh chứng từ ghi đồng thời tại phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác.

Cập nhật 12/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY