1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Dự toán ngân sách
 4. Quy trình rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt

Quy trình rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt

Xem video hướng dẫn

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

a. Rút tạm ứng bằng tiền mặt từ tài khoản ngân sách tại Kho bạc về xã để chi, căn cứ vào chứng từ rút tiền kế toán ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 1121- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Đồng thời ghi Có TK 00821: Dự toán chi hoạt động (Tạm ứng)

 

b. Chi thanh toán các khoản chi hoạt động bằng tiền mặt:

Nợ TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 111: Tiền mặt

c. Thanh toán tạm ứng:

Nợ TK 814: Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Đồng thời,

Có TK 008 (008211, 008221): Dự toán chi hoạt động (Tạm ứng) – Ghi âm

Có TK 008 (008212, 008222): Dự toán chi hoạt động (Thực chi) – Ghi dương

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu tạm ứng tiền từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

 1. Kế toán tại UBND Xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc NN cấp Huyện tạm ứng dự toán cho đơn vị bao gồm: Giấy rút dự toán (tạm ứng), Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng.
 2. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt tạm ứng.
 3. Kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát và duyệt tạm ứng cho UBND xã và chi số tạm ứng cho UBND xã.

Sau khi công việc được hoàn thành, có đầy đủ hồ sơ chứng từ thì kế toán làm thủ tục thanh toán tạm ứng với kho bạc.

4. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc thanh toán tạm ứng cho đơn vị gồm: Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng và Chứng từ kèm theo khác: Danh sách nhận tiền, hóa đơn, hợp đồng, văn bản phê duyệt,…

5. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt thanh toán tạm ứng.

6. Kho bạc kiểm soát và duyệt thanh toán tạm ứng cho đơn vị, khoản chi chuyển trạng thái từ tạm ứng sang thực chi.

Ví dụ:

 • Ngày 19/01/2022, đơn vị rút dự toán chi hoạt động tháng 01, số tiền: 5.000.000 đồng.
 • Ngày 20/01/2022, đơn vị chi mua VPP sử dụng ngay, số tiền: 5.000.000 đồng.
 • Ngày 28/01/2022, đơn vị lập bảng kê thanh toán tạm ứng.
 • Ngày 31/01/2022, đơn vị in mang đầy đủ hồ sơ mang ra kho bạc thanh toán.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

A. Lập chứng từ rút dự toán

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc

2. Nhập thông tin chứng từ Phiếu rút tiền kho bạc.

 • Thông tin Đối tượng: Người nhận, Tài khoản kho bạc, Diễn giải.
 • Thông tin Chứng từ: Ngày giấy rút, Ngày hạch toán, Số giấy rút, Số phiếu thu.
 • Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 111, TK Có 1121Số tiềnMục lục ngân sách, chọn Nghiệp vụTạm ứng – Dự toán, chọn Cấp phát: Dự toán

3. Nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý: Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ hạch toán Có TK 00821 tạm ứng nên bạn không cần hạch toán thêm chứng từ nào nữa

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Ví dụ mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

5. Khai báo một số thông tin trên tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý.

6. Nhấn Xuất khẩu DVC => Chương trình sẽ xuất khẩu chứng từ ra file xml. Chọn nơi lưu tệp và nhấn Xuất khẩu.

 • Trường hợp chưa có sẵn thư mục lưu file xuất khẩu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo. Nhấn  để phần mềm tự động tạo ra một thư mục lưu file xuất khẩu.

 • Trường hợp đã có sẵn thư mục lưu file xuất khẩu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo xuất khẩu thành công. Nhấn  để xem thư mục chứa file xuất khẩu. Nhấn Không để đóng thông báo.

7. Sau khi xuất khẩu dvc thành công, anh chị thực hiện kết nối dvc bằng cách nhấn Kết nối dvc => Chương trình sẽ chuyển sang hệ thống dịch vụ công của kho bạc nhà nước.

8. Anh chị thực hiện đăng nhập và nộp chứng từ vào hệ thống DVC

B. Chi từ dự toán tạm ứng

Tùy thuộc vào nghiệp vụ thực tế để vào phân hệ tương ứng hạch toán nghiệp vụ.

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi/Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin trên phiếu chi:

 • Nhập thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.
 • Nhập thông tin chứng từ: Ngày phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.
 • Nhập chi tiết chứng từ: Diễn giải, TK nợ, Số tiền, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, nghiệp vụ chọn Chi từ tạm ứng

3. Nhấn Cất.

C. Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán tạm ứng

2. Chọn khoảng thời gian lập bảng kê. Nhấn Đồng ý.

3. Tích chọn các chứng từ cần lập bảng kê hoặc tích chọn Chọn tất/Bỏ tất để chọn nhanh/bỏ nhanh nhiều chứng từ cùng 1 lúc. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Ví dụ: In mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2022/NĐ-CP).

Khai báo các tham số báo cáo.

Nhấn Đồng ý.

D. Thanh toán tạm ứng

1. Sau khi được kho bạc chấp nhận thanh toán, vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán. Nhấn Thanh toán.

3. Hệ thống sẽ tự động sinh Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 137) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 814), cột Nghiệp vụ là Thanh toán tạm ứng kho bạc.

4. Kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Phần mềm sẽ tự động sinh hạch toán Có TK 00821 tạm ứng âm tiền, Có TK 00822 thực chi dương tiền nên bạn không cần hạch toán thêm chứng từ nào nữa

Cập nhật 09/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY