1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Dự toán ngân sách
  4. Quy trình rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt

Quy trình rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt

Xem video hướng dẫn

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

a. Rút tạm ứng bằng tiền mặt từ tài khoản ngân sách tại Kho bạc về xã để chi, căn cứ vào chứng từ rút tiền kế toán ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 1121- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Đồng thời ghi Có TK 00821: Dự toán chi hoạt động (Tạm ứng)

 

b. Chi thanh toán các khoản chi hoạt động bằng tiền mặt:

Nợ TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 111: Tiền mặt

c. Thanh toán tạm ứng:

Nợ TK 814: Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Đồng thời,

Có TK 008 (008211, 008221): Dự toán chi hoạt động (Tạm ứng) – Ghi âm

Có TK 008 (008212, 008222): Dự toán chi hoạt động (Thực chi) – Ghi dương

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu tạm ứng tiền từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

  1. Kế toán tại UBND Xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc NN cấp Huyện tạm ứng dự toán cho đơn vị bao gồm: Giấy rút dự toán (tạm ứng), Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng.
  2. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt tạm ứng.
  3. Kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát và duyệt tạm ứng cho UBND xã và chi số tạm ứng cho UBND xã.

Sau khi công việc được hoàn thành, có đầy đủ hồ sơ chứng từ thì kế toán làm thủ tục thanh toán tạm ứng với kho bạc.

4. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc thanh toán tạm ứng cho đơn vị gồm: Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng và Chứng từ kèm theo khác: Danh sách nhận tiền, hóa đơn, hợp đồng, văn bản phê duyệt,…

5. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt thanh toán tạm ứng.

6. Kho bạc kiểm soát và duyệt thanh toán tạm ứng cho đơn vị, khoản chi chuyển trạng thái từ tạm ứng sang thực chi.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Lập chứng từ rút dự toán. Xem hướng dẫn Tại đây.

Bước 2: Chi từ dự toán tạm ứng

Tùy thuộc vào nghiệp vụ thực tế để vào phân hệ tương ứng hạch toán nghiệp vụ.

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin trên phiếu chi:

  • Nhập thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.
  • Nhập thông tin chứng từ: Ngày phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.
  • Nhập chi tiết chứng từ: Diễn giải, TK nợ, Số tiền, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, nghiệp vụ chọn Chi từ tạm ứng

3. Nhấn Cất.

Bước 3: Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng. Xem hướng dẫn Tại đây.

Bước 4: Thanh toán tạm ứng. Xem hướng dẫn Tại đây.

Cập nhật 25/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY