1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Dự toán ngân sách
  4. Khi nhập dự toán thu đầu năm theo NDKT, Tổng số thu lên sai số liệu thì làm thế nào?

Khi nhập dự toán thu đầu năm theo NDKT, Tổng số thu lên sai số liệu thì làm thế nào?

Biểu hiện: Đơn vị nhập dự toán thu đầu năm theo NDKT, dòng chỉ tiêu Tổng số thu không bằng các chỉ tiêu con cộng lại.

Có 2 nguyên nhân dẫn đến Tổng số thu lên không đúng như sau:

Nguyên nhân 1: Do chỉ tiêu cha chưa tích hiển thị lên báo cáo.

Giải pháp 1: Bạn kiểm tra theo hướng dẫn sau:

1.Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo theo chỉ tiêu thu

2. Nếu nhập dự toán theo TT344, nhấp đúp chuột vào Biểu số 02: Tổng hợp dự toán thu ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC).

Nếu nhập dự toán theo TT343, nhấp đúp chuột Biểu số 104: Dự toán thu ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

=> Tích Hiển thị lên báo cáo các chỉ tiêu số liệu chưa lên báo cáo và nhấn Cất.

Ví dụ: Chỉ tiêu 330 đang bỏ tích hiển thị. Khi nhập dự toán nhập chỉ tiêu con 331,332 số liệu vẫn không cộng lên tổng số thu.

3. Mở lại nhập dự toán nhấn Cập nhật chỉ tiêu.  Chỉ tiêu Tổng số thu sẽ lên đúng.

Nguyên nhân 2: Do chỉ tiêu thiết lập không thuộc chỉ tiêu cha hoặc chưa tích Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp.

Giải pháp 2: Bạn kiểm tra theo hướng dẫn sau:

1.Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Chỉ tiêu thu

2. Nhấn đúp chuột vào chỉ tiêu đang không cộng lên chỉ tiêu cha, chọn Thuộc chỉ tiêu tương ứng và tích Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp và nhấn Cất.

3. Mở lại nhập dự toán nhấn Cập nhật chỉ tiêu. Chỉ tiêu Tổng số thu sẽ lên đúng.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY