1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kế toán tiền lương
  5. Trả lương (không lập bảng lương trên phần mềm)

Trả lương (không lập bảng lương trên phần mềm)

Hướng dẫn kế toán trả lương, phụ cấp và các khoản phải trả cho cán bộ, công chức tại xã bằng tiền mặt, tài khoản ngân hàng hay chuyển khoản kho bạc.

1. Trả lương bằng tiền gửi

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

2. Trả lương bằng tiền mặt

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

3. Trả lương bằng chuyển khoản kho bạc

Giúp kế toán nắm được các bước thao tác trong trường hợp kế toán không lập bảng lương trên phần mềm, mà thực hiện tính lương bên ngoài, ví dụ như tính lương trên file excel, nhưng muốn ghi nhận việc trả lương, hạch toán chi phí lương trên phần mềm.

Xem video hướng dẫn

Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc.

2. Khai báo thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

    • Khai báo thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, TKKB, Diễn giải.
    • Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ: Diễn giải, TK Nợ 334, TK Có 1121, Số tiền, Mục lục ngân sách…
    • Nhấn Cất.

3. Nhấn Tiện ích\Sinh chứng từ hạch toán chi phí lương.

4. Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương. Chọn TKKB. Nhấn Cất.

Cập nhật 03/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY