1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kế toán tiền lương
 5. Thanh toán thuế, bảo hiểm (có lập bảng lương trên phần mềm)

Thanh toán thuế, bảo hiểm (có lập bảng lương trên phần mềm)

Hướng dẫn kế toán hạch toán thanh toán thuế, bảo hiểm cho cán bộ nhân viên tại đơn vị.

*Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Định khoản

I. Thanh toán bảo hiểm:

Khi xã lập Giấy rút dự toán ngân sách để chuyển tiền đóng BHXH, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công đoàn, BHTN căn cứ vào giấy báo Nợ (1 liên của Giấy rút dự toán từ KB chuyển về), kế toán ghi:

Nợ TK 3321: Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3322: Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3323: Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121: Tiền gửi NSX tại Kho bạc)

Đồng thời ghi Có TK 008 – Dự toán chi ngân sách

Khi xã lập Lệnh chi để chuyển tiền đóng BHXH, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công đoàn, BHTN căn cứ vào giấy báo Nợ (1 liên của Lệnh chi tiền từ KB chuyển về), kế toán ghi:

Nợ TK 3321: Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3322: Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3323: Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121: Tiền gửi NSX tại Kho bạc)

II. Thanh toán thuế TNCN:

Nợ TK 333 – Các khoản phải nôp nhà nước (Chi tiết thuế TNCN)

Có TK 111, 112..

Mô tả nghiệp vụ

I. Thanh toán bảo hiểm:

 1. Căn cứ vào bảng kê trích nộp các khoản theo lương kế toán tiến hành nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm.
 2. Tiền KPCĐ kế toán tiến hành nộp cho cơ quan công đoàn cấp trên (công đoàn cấp quận, huyện) để phục vụ hoạt động công đoàn.
 3. Căn cứ vào chứng từ nộp tiền bảo hiểm ( Lệnh chi, Giấy rút dự toán ngân sách) kế toán xã tiến hành ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

II. Thanh toán thuế TNCN:

 1. Căn cứ vào bảng tính lương, bảng kê chi phí lao động thuê ngoài hàng tháng được ký duyệt, kế toán hạch toán số thuế TNCN phát sinh.
 2. Kế toán lập phiếu chi/ủy nhiệm chi/lệnh chi tiền nộp phần thuế TNCN phát sinh vào ngân sách nhà nước thay cho người có thu nhập cao.
Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào phân hệ Lương, chọn Thanh toán thuế, bảo hiểm.

2. Lấy số liệu thanh toán thuế TNCN, bảo hiểm

 • Nhập thời gian, Chọn hình thức thanh toán là Thanh toán bảo hiểm/ Thuế TNCN
 • Tích ô Lấy số liệu chi tiết theo tiểu mục đối với các khoản khấu trừ vào lương của cán bộ (nếu muốn).
 • Tích chọn các loại bảo hiểm/ thuế cần thanh toán
 • Nhấn Lấy số liệu
 • Nhấn Thanh toán

3. Khai báo thông tin chứng từ thanh toán bảo hiểm.

 • Nhập thông tin Đơn vị nhận: Tên, Diễn giải.
 • Chọn Phương thức thanh toán: Tiền mặt hay Chuyển khoản. Tài khoản thanh toán (1111/1121) sẽ được hệ thống tự động hạch toán theo phương thức thanh toán.
 • Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình tự động sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc. Chọn TKKB trả bảo hiểm. Bổ sung và kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc. Nhấn Cất.

5. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Sổ tiền gửi kho bạc; Sổ theo dõi dự toán; Sổ Nhật ký sổ Cái; Sổ Cái TK 112, 332.

Cập nhật 05/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY