Tiền lương

I. CÓ LẬP BẢNG LƯƠNG TRÊN PHẦN MỀM

 1. Làm thế nào để sửa được mức lương tối thiểu trên phần mềm?
 2. Làm thế nào để xuất khẩu được bảng lương ra excel?
 3. Tại sao khi in Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu C02a-HD) bị mất thông tin?
 4. Khi in Bảng lương, tôi muốn sắp xếp lại phòng ban và cán bộ theo đúng thứ tự mong muốn thì làm như thế nào?
 5. Tôi muốn biết số tiền của một cột trên bảng lương được tính như thế nào thì làm sao?
 6. Tôi muốn in được giấy rút dự toán C2-02a/NS khi thanh toán lương thì làm thế nào?
 7. Tôi muốn ẩn bớt cột trên bảng lương thì làm thế nào?
 8. Tôi muốn có thêm một số cột phụ cấp trên bảng lương thì làm thế nào?
 9. Làm thế nào để bổ sung thêm cán bộ còn thiếu vào bảng lương đã lập?
 10. Trên bảng lương tôi muốn nhập Hệ số lương/hệ số phụ cấp sau dấu phẩy được nhiều chữ số hơn thì làm thế nào?
 11. Làm thế nào khi thanh toán thuế, bảo hiểm không lên số liệu mặc dù đã có lập bảng lương?
 12. Làm thế nào khi thanh toán thuế, bảo hiểm số liệu phải nộp lấy lên không đúng?
 13. Tôi muốn kết nối đến phần mềm QLCB thì làm thế nào?

II. KHÔNG LẬP BẢNG LƯƠNG TRÊN PHẦN MỀM

 1. Làm thế nào để Trả lương, phụ cấp bằng chuyển khoản kho bạc?
 2. Làm thế nào để Trả lương, phụ cấp cho cán bộ qua tài khoản cá nhân, ATM?
 3. Làm thế nào để hạch toán truy lĩnh nâng lương cho cán bộ?
 4. Quy trình tạm ứng chi lương cho CBNV bằng tiền mặt như thế nào?
Cập nhật 19/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY