1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Vấn đề thường gặp theo từng phân hệ

Vấn đề thường gặp theo từng phân hệ

1. Nhập số dư ban đầu 8. Vật tư, CCDC
2. Khai báo thông tin ban đầu 9. Tiền lương
3. Dự toán ngân sách10. Tổng hợp
4. Tiền mặt11. Bảo mật
5. Tiền gửi12. Cài đặt và đăng nhập
6. Biên lai13. Chung
7. Tài sản cố định

Cập nhật 17/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY