1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Cài đặt và đăng nhập

Cài đặt và đăng nhập

  • Cài đặt
  • Đăng nhập

1. Làm thế nào khi tôi không chọn được tên dữ liệu để đăng nhập?
2. Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo “Hãy nhập tên cơ sở dữ liệu”?
3. Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo lỗi “Dữ liệu không hợp lệ. Đây không phải là dữ liệu của MISA Bamboo.NET 2020”?
4. Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo “Dữ liệu không hợp lệ. Đây là dữ liệu của MISA Bamboo.NET 2019…”?
5. Làm thế nào để xem được dữ liệu copy từ máy này chuyển sang máy khác?
6. Tôi muốn tạo dữ liệu kế toán mới có số dư cuối năm trước chuyển sang thì làm thế nào?
7. Tôi đang làm nhiều năm trên cùng một dữ liệu, muốn tách riêng từng năm thì làm thế nào?
8. Làm thế nào khi đăng nhập vào phần mềm báo “Bạn đã sử dụng phiên bản cũ… để đăng nhập vào dữ liệu… Cần nâng cấp…”?
9. Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo “Thời hạn bảo hành sản phẩm của quý đơn vị đã hết hạn hoặc còn xx ngày”?
10. Tôi mới cài lại máy tính, cài lại phần mềm, đăng nhập báo Phiên bản dùng thử thì làm thế nào?
11. Làm thế nào khi tôi đã quên mất mật khẩu đăng nhập vào dữ liệu?
12. Làm thế nào để cập nhật lên phiên bản mới nhất?
13. Làm thế nào khi tự động cập nhật phiên bản mới không được?
14. Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ dạng “một người dùng” sang dạng “nhiều người dùng”?
15. Làm thế nào để kết nối được máy trạm với máy chủ? (Trường hợp nhiều người dùng)
16. Khi đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm báo Không kết nối được với máy chủ thì làm thế nào? (Trường hợp nhiều người dùng)
17. Khi máy trạm đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm báo Không kết nối được với máy chủ thì làm thế nào? (Trường hợp nhiều người dùng)
18. Làm thế nào khi tạo dữ liệu mới phần mềm báo “Thư mục…đang được thiết lập thuộc tính nén nên không thể lưu được dữ liệu…”?

Cập nhật 27/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY