1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Đăng nhập
  4. Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo lỗi “…Đây không phải là dữ liệu của MISA Bamboo.NET 2020”?

Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo lỗi “…Đây không phải là dữ liệu của MISA Bamboo.NET 2020”?

Vấn đề:  Khi đăng nhập dữ liệu báo lỗi “Can not create file…_log.LDF” because it already exists. Đây không phải là dữ liệu của chương trình MISA Bamboo.NET 2020.

Cách khắc phục:

Cách 1: Đổi tên hoặc xóa file _log.LDF lỗi

Bước 1: Tìm đến đường dẫn chứa file _log.LDF đang báo lỗi

Theo như hình bên trên: file có đường dẫn tại: D:\D\MISA Bamboo.NET 2020 Data, vào đường dẫn đó tìm file có tên MISABamboo2020_2020_log.LDF và đổi tên hoặc xóa file _log.LDF lỗi này đi.
Bước 2: Sau đó Mở lại dữ liệu: mở đường dẫn dữ liệu và chọn file dữ liệu có đuôi .mbd để đăng nhập.
Cách 2: Gỡ bỏ dữ liệu và đăng kí lại dữ liệu
Bước 1: Tải công cụ MISA All in one database tool tại đây
Bước 2: Giải nén file vừa tải về và mở công cụ MISA All In One Database Tool
*Có thể cập nhật lên phiên bản mới (nếu có) bằng cách nhấn Yes trên câu thông báo.
Bước 3:
    1. Tại mục Server, chọn SQL Server (trường hợp không có sẵn danh sách thì tự nhập tay thông tin SQL Server)
    2. Chọn tên dữ liệu kế toán.
    3. Nhấn Gỡ bỏ dữ liệu lỗi.

Bước 4: Sau khi gỡ bỏ dữ liệu MISABamboo2020_2020  xong mở lại phần mềm và đăng nhập lại dữ liệu bình thường.

Cập nhật 27/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY