1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Đăng nhập
  4. Làm thế nào để kết nối được máy trạm với máy chủ?

Làm thế nào để kết nối được máy trạm với máy chủ?

Vấn đề : Đơn vị có nhiều kế toán nên có máy chủ và máy trạm cùng làm việc trên cơ sở dữ liệu kế toán, máy trạm muốn kết nối được với máy chủ để đăng nhập được vào dữ liệu.

Cách xử lý :

  • Bên máy chủ: kiểm tra thông tin mục “Máy chủ” kết nối
  • Bên máy trạm: nhập thông tin vừa nhìn thấy vào mục “Máy chủ”

  • Trường hợp thông tin máy chủ hiển thị là: .\MISABAMBOO2020 thì cần kiểm tra tên máy chủ (theo như hình bên dưới)

Bên máy trạm sẽ nhập thông tin mục “Máy chủ” theo cấu trúc “tên máy tính\MISABAMBOO2020”

Theo như hình bên trên tên máy tính là MISAPC => nhập vào Mục “Máy chủ” là: MISAPC\MISABAMBOO2020

Lưu ý : Trường hợp làm theo hướng dẫn trên máy trạm vẫn chưa kết nối được với máy chủ, đơn vị tham khảo thêm các nguyên nhân không kết nối được máy chủ máy trạm khác tại đây

Cập nhật 14/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY