1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Đăng nhập
  4. Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo “…Đây là dữ liệu của MISA Bamboo.NET 2019…”?

Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo “…Đây là dữ liệu của MISA Bamboo.NET 2019…”?

Vấn đề Đăng nhập dữ liệu báo lỗi “…Dữ liệu không hợp lệ. Đây là dữ liệu của chương trình MISA Bamboo.NET 2019…”?​

 

Nguyên nhân Dữ liệu đang ở phiên bản MISA Bamboo.NET 2019, chưa được chuyển đổi lên MISA Bamboo.NET 2020​.

Cách khắc phục :

Trường hợp 1: Nếu dữ liệu hạch toán cho niên độ kế toán Năm 2019 trở về trước

Mở phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 để đăng nhập được dữ liệu.
*Nếu trên máy tính chưa có phần mềm MISA Bamboo.NET 2019, thực hiện tải bộ cài phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 tại đây và cài lại theo hướng dẫn tại đây

Trường hợp 2: Nếu dữ liệu hạch toán cho niên độ kế toán Năm 2020 trở về sau

Bước 1: Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2019 lên MISA Bamboo.NET 2020 (để lấy được mẫu dự toán, lấy được số dư cuối năm 2019 và danh mục).
*Xem chi tiết hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu lên phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 tại đây

Bước 2: Nhập lại chứng từ thuộc niên độ kế toán Năm 2020 theo đúng hệ thống tài khoản mới.
Vì năm 2020 sử dụng hệ thống tài khoản và chế độ thông tư khác năm 2019, sẽ không chuyển đổi được chứng từ đã hạch toán năm 2020 trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 lên phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 được​.

 

Cập nhật 21/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY