1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Đăng nhập
  4. Làm thế nào khi tôi không chọn được tên dữ liệu để đăng nhập?

Làm thế nào khi tôi không chọn được tên dữ liệu để đăng nhập?

Vấn đề : Khi đăng nhập nhìn thấy giao diện như hình, không thấy mục “Tên dữ liệu kế toán” để chọn tên dữ liệu kế toán cần làm việc

Nguyên nhân : Đơn vị đang lựa chọn Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu là Mở tệp dữ liệu (một người dùng)

Cách khắc phục :

  • Tại giao diện đăng nhập/Nhấn Hủy bỏ
  1. Vào Tệp
  2. Chọn Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu…
  3. Chọn Đăng nhập vào máy chủ (nhiều người dùng)
  4. Nhấn Đồng ý
  • Sau đó phần mềm tự khởi động lại chương trình để chọn được dữ liệu kế toán cần đăng nhập
Cập nhật 21/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY