1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Cài đặt
 4. Tôi mới cài lại win máy tính, thì cần làm gì để sử dụng được phần mềm?

Tôi mới cài lại win máy tính, thì cần làm gì để sử dụng được phần mềm?

Vấn đề : Đơn vị mới cài lại windows cho máy tính, cần thực hiện những thao tác gì để sử dụng được phần mềm​ MISA Bamboo.NET 2020?

Cách xử lý :

Bước 1: Cài đặt lại phần mềm

 • Thực hiện cài lại phần mềm theo hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Mở lại dữ liệu cũ

Trường hợp 1: Nếu file dữ liệu lưu trữ trên máy tính có định dạng .mbd

  1. Vào Tệp
  2. Chọn Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu
  3. Chọn Mở tệp dữ liệu (một người dùng)
  4. Nhấn Đồng ý

5. Nhấn vào biểu tượng folder tìm đến file dữ liệu.

6. Nhấn Đồng ý

Trường hợp 2: Nếu file dữ liệu lưu trữ trên máy tính có định dạng .bak

  • Thực hiện phục hồi lại dữ liệu theo hướng dẫn chi tiết tại đây

Trường hợp 3: Nếu máy tính này đóng vai trò là máy trạm

  • Thực hiện kết nối máy chủ theo hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 3: Đăng kí lại GPSD

 • Thực hiện đăng kí lại GPSD theo hướng dẫn chi tiết tại đây
Cập nhật 27/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY