Phục hồi dữ liệu

Chức năng này cho phép phục hồi dữ liệu kế toán từ tệp đã sao lưu và trong trường hợp kế toán muốn lấy lại dữ liệu do một số nguyên nhân: máy tính cài lại win, chuyển dữ liệu sang máy tính khác, không mở được dữ liệu kế toán…

Lưu ý: Kế toán phải sao lưu dữ liệu ra máy tính trước khi phục hồi dữ liệu. Xem hướng dẫn sao lưu dữ liệu kế toán tại đây.

Phục hồi dữ liệu 1 người dùng

  • File dữ liệu dùng để phục hồi có định dạng .zip.
  • Xem hướng dẫn sao lưu dữ liệu tại đây.

1. Đóng dữ liệu kế toán đang mở bằng cách vào menu Tệp\Đóng dữ liệu kế toán.

2. Vào menu Tệp, chọn Phục hồi dữ liệu. Nhấn Tiếp tục

3. Nhập Tên tệp dữ liệu (tên tệp sau khi phục hồi). Chọn Nơi lưu tệp dữ liệu sau khi phục hồi.

4. Nhấn vào biểu tượng “…” để chọn tên tệp sao lưu.

5. Nhấn Phục hồi. Nếu dữ liệu phục hồi đã tồn tại thì:

  • Nhấn để ghi đè => Chương trình hiển thị thông báo Phục hồi dữ liệu thành công.

Nhấn Không và đặt lại tên dữ liệu kế toán ở màn hình “Phục hồi dữ liệu“, rồi nhấn Phục hồi để phục hồi dữ liệu.

Phục hồi cho dữ liệu nhiều người dùng

  • File dữ liệu dùng để phục hồi có định dạng là đuôi .bak
  • Xem hướng dẫn sao lưu dữ liệu tại đây.

1. Vào Tệp, chọn Phục hồi dữ liệu. Nhấn Tiếp tục.

2. Chọn máy chủ cần phục hồi. Nhấn Tiếp tục.

3. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn tệp sao lưu. Nhấn Tiếp tục.

4. Nhập lại Tên Dữ liệu kế toán (nếu muốn).

5. Nhấn Thực hiện. Nhấn OK để hoàn tất việc phục hồi dữ liệu.

6. Đăng nhập và làm việc với dữ liệu vừa phục hồi:

Cập nhật 18/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY