1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Menu Tệp
 4. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2019 sang MISA Bamboo.NET 2020

Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2019 sang MISA Bamboo.NET 2020

Giúp đơn vị chuyển đổi dữ liệu đang sử dụng từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 lên phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 (kế thừa được các thông tin: danh mục, mẫu dự toán, số dư cuối năm 2019…) để tiếp tục sử dụng cho niên độ kế toán năm 2020.

Lưu ý: Số liệu phát sinh từ 01/01/2020 bắt buộc phải được tạo trên MISA Bamboo 2020 

Xem/ tải video hướng dẫn

*Xem tại phút thứ 3:00

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

*Nhấn chuột trái vào dấu + để xem hướng dẫn chi tiết

I. Các bước chuyển đổi dữ liệu kế toán

 

 • Mở phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 để kiểm tra chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu

Trường hợp 1: Đơn vị đang ở chế độ đăng nhập một người dùng.
 • Mở phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 thực hiện:

1. Vào Tệp\ chọn Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu. Chọn Mở tệp dữ liệu (một người dùng). Nhấn Đồng ý.

2. Vào Tệp/ Chọn Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2020… Sau đó phần mềm xuất hiện bảng Chào mừng bạn đến với chức năng chuyển đổi… bạn nhấn Tiếp tục để bắt đầu thực hiện chức năng chuyển đổi.

3. Tại bước 1: Chọn nguồn dữ liệu.

  • Dữ liệu cũ: Nhấn vào biểu tượng ba chấm để chọn Dữ liệu kế toán dưới phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 cần chuyển đổi lên.
  • Dữ liệu mới: chương trình tự động hiển thị tên Dữ liệu kế toán, Nơi lưu. Người dùng có thể đặt lại tên hoặc chọn lại nơi lưu (nếu cần).

  • Nhấn Tiếp tục.

4. Chương trình chuyển sang bước 2. Chọn ngày hạch toán.

  • Chương trình mặc định ngày hạch toán là 01/01/2020.
  • Tích chọn Hình thức chuyển đổi

  • Nhấn Tiếp tục

5. Tại bước 3: Chuyển đổi hệ thống tài khoản, tất cả các TK sẽ được tự động chuyển đổi tương ứng với TK theo chế độ kế toán mới. Nhấn Tiếp tục.

6. Tại bước 4: Xác nhận và chuyển đổi, nhấn Chuyển đổi.

Người dùng có thể nhấn Xem chi tiết để xem file excel Chuyển đổi hệ thống TK từ chế độ kế toán cũ sang hệ thống TK theo chế độ kế toán mới.

Sau khi xác nhận các thông tin chuyển đổi là đúng nhấn Chuyển đổi để thực hiện chuyển đổi.

7. Phần mềm tự động chuyển đổi và thông báo kết quả:

Lưu ý : Trường hợp Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2020 không thành công, người dùng xem và xử lý nguyên nhân chi tiết theo thông báo của phần mềm.

 

Trường hợp 2: Đơn vị đang ở chế độ đăng nhập nhiều người dùng.
 • Mở phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 thực hiện:

1. Vào Tệp\ chọnChế độ tạo và đăng nhập dữ liệu. Chọn Đăng nhập vào máy chủ (nhiều người dùng). Nhấn Đồng ý

2. Vào Tệp/ Chọn Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2020… Sau đó phần mềm xuất hiện bảng Chào mừng bạn đến với chức năng chuyển đổi… bạn nhấn Tiếp tục để bắt đầu thực hiện chức năng chuyển đổi.

3. Tại bước 1: Chọn nguồn dữ liệu:

  • Dữ liệu cũ: chọn Máy chủ chứa dữ liệu, chọn Dữ liệu kế toán cần chuyển đổi.
  • Dữ liệu mới: chương trình tự động hiển thị Máy chủ, Dữ liệu kế toán, Nơi lưu. Người dùng có thể đặt tên lại dữ liệu và chọn lại nơi lưu (nếu cần).

  • Nhấn Tiếp tục.

4. Tại bước 2: Chọn ngày hạch toán:

  • Chương trình mặc định ngày hạch toán là 01/01/2020.
  • Tích chọn Hình thức chuyển đổi

  • Nhấn Tiếp tục

5. Tại bước 3: Chuyển đổi hệ thống tài khoản, tất cả các TK sẽ được tự động chuyển đổi tương ứng với TK theo chế độ kế toán mới. Nhấn Tiếp tục.

6. Tại bước 4: Xác nhận và chuyển đổi, nhấn Chuyển đổi.

Người dùng có thể nhấn Xem chi tiết để xem file excel Chuyển đổi hệ thống TK từ chế độ kế toán cũ sang hệ thống TK theo chế độ kế toán mới.

Sau khi xác nhận các thông tin chuyển đổi là đúng nhấn Chuyển đổi để thực hiện chuyển đổi.

7. Phần mềm tự động chuyển đổi và thông báo kết quả:

Lưu ý : Trường hợp Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2020 không thành công, người dùng xem và xử lý nguyên nhân chi tiết theo thông báo của phần mềm.

II. Chuyển đổi dữ liệu khi mở tài khoản ngang cấp với tài khoản quy định

 

Giúp đơn vị chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2019 lên MISA Mimosa.NET 2020 trong trường hợp đơn vị mở tài khoản cùng cấp với danh mục tài khoản quy định theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC trên dữ liệu cũ.

 • Ví dụ: Trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019, đơn vị có mở thêm tài khoản ngang cấp với tài khoản trong danh mục hệ thống tài khoản như mở TK 112.1, 112.2… ngang cấp với TK 1221, 1122, 1128 để hạch toán.

 • Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2020 sẽ không thực hiện chuyển đổi được và hệ thống sẽ hiển thị thông báo:

 • Người dùng nhấn vào chữ tại đây để xem hướng dẫn chi tiết về việc tách khoản, chuyển tài khoản hạch toán trước khi chuyển đổi dữ liệu.
 • Nhấn Đồng ý, mở dữ liệu cũ của phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 để thực hiện tách khoản, chuyển khoản hạch toán trước khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2020.

Hướng dẫn chi tiết tách khoản và chuyển khoản hạch toán:

Bước 1: Trên dữ liệu của MISA Bamboo.NET 2019, người dùng tạo một tiết khoản con của tài khoản 1121, ví dụ như 1121x.

 • Nhấn vào dòng tài khoản 1121, nhấn Thêm.
 • Khai báo thông tin thêm mới tài khoản. Nhấn Cất.

 • Hệ thống sẽ hiển thị thông báo. Nhấn .

Bước 2: Thực hiện chuyển khoản hạch toán như sau:

 • Nhấn chuột phải vào tài khoản 1121x, chọn Chuyển tài khoản hạch toán.

 • Chọn TK cũ. Ví dụ 112.1.
 • Chọn TK mới. Ví dụ 1121x.

 • Nhấn Đồng ý.
 • Nhấn Đồng ý để chắc chắn muốn chuyển dữ liệu hạch toán.

 • Nhấn Đồng ý để bảo trì dữ liệu.

 • Nhấn Thực hiện để bảo trì dữ liệu.

 • Sau khi thực hiện chuyển tài khoản hạch toán xong, mở phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 và thực hiện chuyển đổi dữ liệu bình thường. Xem hướng dẫn chi tiết các bước chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2020 tại đây.
Cập nhật 07/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY