1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Đăng nhập
  4. Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo “Hãy nhập tên cơ sở dữ liệu”?

Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo “Hãy nhập tên cơ sở dữ liệu”?

Vấn đề: Khi đăng nhập phần mềm có giao diện. Nhấn Đồng ý đăng nhập thì phần mềm báo “Hãy nhập tên cơ sở dữ liệu”.

Nguyên nhân: Bạn đang lựa chọn Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu là Đăng nhập vào máy chủ nhiều người dùng.​

Cách khắc phục:

  • Tại giao diện đăng nhập/ Nhấn Hủy bỏ
1. Vào Tệp
2. Chọn Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu
3. Chọn Mở tệp dữ liệu (một người dùng)
  • Sau đó phần mềm tự khởi động lại chương trình để đăng nhập.
  • Nhấn vào biểu tượng folder để chọn file dữ liệu cần mở. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 21/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY