1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Đăng nhập
  4. Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ dạng “một người dùng” sang dạng “nhiều người dùng”?

Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ dạng “một người dùng” sang dạng “nhiều người dùng”?

Vấn đề : Do khối lượng công việc nhiều đơn vị có bổ sung thêm kế toán làm việc, nên muốn chuyển dữ liệu trước đó đang ở chế độ một người dùng, sang chế độ nhiều người dùng (có máy chủ máy trạm) để làm việc.​
Cách xử lý :
Bước 1: Chuyển chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu
  1. Vào Tệp
  2. Chọn Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu…
  3. Chọn Đăng nhập vào máy chủ (nhiều người dùng)
  4. Nhấn Đồng ý

Bước 2: Đăng kí lại dữ liệu

  1. Vào Tệp
  2. Chọn Đăng kí/ gỡ bỏ dữ liệu
  3. Phần mềm hiển thị tên máy chủ. Nhấn Đồng ý

4. Nhấn biểu tượng folder để chọn file

5. Chọn file dữ liệu có định dạng đuôi là .mbd

6. Nhấn Chọn, sau đó có thể đổi lại tên dữ liệu nếu muốn

7. Nhấn Thực hiện

Sau khi Phần mềm báo Đăng kí thành công, đăng nhập dữ liệu để làm việc.

*Xem thêm hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 cho máy trạm tại đây

*Xem thêm hướng dẫn về kết nối máy chủ máy trạm tại đây.

Cập nhật 05/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY