Khai báo thông tin ban đầu

  1. Làm thế nào để thêm một Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi mới?
  2. Làm thế nào để sắp xếp lại thứ tự của các Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi trên báo cáo?
  3. Làm thế nào khi số tiền của một chỉ tiêu con không được cộng lên chỉ tiêu tổng hợp?
  4. Làm thế nào khi in các Báo cáo công khai…cột THU NSX không hiển thị số liệu?
  5. Tại sao chứng từ tôi hạch toán có chọn tiết, nhưng báo cáo thu/chi lại không hiển thị đúng số liệu theo tiết?
  6. Tôi muốn gõ lại mã số cho các Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi trên báo cáo thì làm thế nào?
  7. Tôi thiết lập nhiều Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi bị sai, muốn lấy lại các chỉ tiêu như ban đầu thì làm thế nào?
  8. Nhiều Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi thiết lập chưa đúng, tôi muốn lấy các chỉ tiêu từ dữ liệu khác sang thì làm thế nào?
Cập nhật 21/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY