1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Khai báo thông tin ban đầu
 4. Làm thế nào để thêm một Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi mới?

Làm thế nào để thêm một Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi mới?

Vấn đề : Khi nhập dự toán đầu năm theo NDKT, nhập dự toán bổ sung hoặc in báo cáo ngân sách xã: Tổng hợp dự toán thu/chi, Quyết toán thu/chi, Dự toán thu/chi, muốn thêm một chỉ tiêu thu/chỉ tiêu chi nữa thì làm thế nào?

Cách xử lý :

Bước 1: Thêm chỉ tiêu thu/chỉ tiêu chi
 • Thực hiện khai báo thêm một chỉ tiêu thu chi mới theo hướng dẫn tại đây
Bước 2: Hiển thị chỉ tiêu vừa thêm trên nhập dự toán đầu năm
 • Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Dự toán thu/Dự toán thu đầu năm theo NDKT (đối với Thu)
 • Kích đúp chuột vào mẫu dự toán cần nhập số liệu Dự toán đầu năm

 • Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Dự toán chi/Dự toán chi đầu năm theo NDKT (đối với Chi)
 • Kích đúp chuột vào mẫu dự toán cần nhập số liệu Dự toán đầu năm

1. Nhấn Cập nhật chỉ tiêu

2. Gõ số tiền vào chỉ tiêu mới thêm
3. Nhấn Cất để lưu lại Dự toán​

Bước 3: Hiển thị chỉ tiêu vừa thêm trên báo cáo
 • Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Dự toán thu/Báo cáo theo chỉ tiêu thu (đối với Thu)
 • Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Dự toán chi/Báo cáo theo chỉ tiêu chi (đối với Chi)
 • Kích đúp chuột vào báo cáo cần hiển thị chỉ tiêu mới

1. Tick vào ô vuông để Hiển thị chỉ tiêu vừa thêm lên báo cáo
2. Nhấn Cất

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY