1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Khai báo thông tin ban đầu
  4. Nhiều Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi thiết lập chưa đúng, tôi muốn lấy các chỉ tiêu từ dữ liệu khác sang thì làm thế nào?

Nhiều Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi thiết lập chưa đúng, tôi muốn lấy các chỉ tiêu từ dữ liệu khác sang thì làm thế nào?

Vấn đề : Dữ liệu đang làm việc hiện tại có nhiều Chỉ tiêu thu/chi có công thức thiết lập chưa đúng hoặc chưa đầy đủ, muốn nhập khẩu nhanh được các Chỉ tiêu thu, Chỉ tiêu chi đã chuẩn (của dữ liệu khác, của xã khác hoặc cơ quan chủ quản cung cấp cho) thì làm như thế nào?

Cách xử lý

Trên dữ liệu có Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi đã CHUẨN :  thực hiện Xuất khẩu chỉ tiêu và báo cáo.

  • Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Xuất khẩu chỉ tiêu và báo cáo

  • Chọn nơi lưu trữ, đặt lại tên (nếu muốn). Xuất khẩu thành công sau đó chuyển file đã xuất khẩu sang máy cần Nhập khẩu

 

Trên dữ liệu cần nhập khẩu Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi : thực hiện Nhập khẩu chỉ tiêu và báo cáo

  • Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Nhập khẩu chỉ tiêu và báo cáo

  • Chọn file cần Nhập khẩu/Nhấn Open. Xuất hiện hộp thoại Nhập khẩu thành công

Cập nhật 21/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY