1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Khai báo thông tin ban đầu
  4. Tôi thiết lập nhiều Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi bị sai, muốn lấy lại các chỉ tiêu như ban đầu thì làm thế nào?

Tôi thiết lập nhiều Chỉ tiêu thu/Chỉ tiêu chi bị sai, muốn lấy lại các chỉ tiêu như ban đầu thì làm thế nào?

Vấn đề : Trong quá trình thiết lập công thức, thêm/ sửa/ xóa bỏ bớt chỉ tiêu thì bị thiết lập sai nhiều chỉ tiêu. Muốn lấy lại mẫu dự toán ngầm định ban đầu trước khi chưa chỉnh sửa thì làm cách nào?​

Cách xử lý

  • Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Chỉ tiêu thu (đối với thu)
  • Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Chỉ tiêu chi (đối với chi)

  • Nhấn Lấy lại danh mục ngầm định

Lưu ý: Vì khi Lấy lại danh mục ngầm định, phần mềm sẽ lấy lại cả Chỉ tiêu thu và Chỉ tiêu chi, cần lưu ý thao tác này nếu chỉ muốn lấy lại ngầm định mỗi Thu hoặc Chi và cần Sao lưu lại dữ liệu trước khi thực hiện.

Lấy lại mẫu ngầm định thành công sẽ xuất hiện hộp thoại/ Nhấn Đồng ý để kết thúc.​

Cập nhật 21/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY