Chung

 1. Làm thế nào để chuyển đổi dữ liệu máy tính từ máy tính cơ quan sang máy tính tại nhà hoặc chuyển đổi từ máy tính này sang máy tính khác?
 2. Hướng dẫn khai báo tham số báo cáo để lên báo cáo đúng
 3. Làm thế nào khi không gõ được tiếng Việt trên phần mềm MISA?
 4. Làm thế nào khi in sổ sách, báo cáo số tiền bị nhảy xuống 2 dòng?
 5. Tôi xuất khẩu báo cáo, chứng từ ra PDF báo lỗi thì làm thế nào?
 6. Làm thế nào để xuất khẩu báo cáo, chứng từ ra excel?
 7. Làm thế nào khi không in được chứng từ, báo cáo ra máy in?
 8. Làm thế nào khi in chứng từ bị lỗi thoát phần mềm?
 9. Làm thế nào khi in báo cáo, chứng từ bị lệch giấy, mất lề…?
 10. Làm thế nào khi Không tìm thấy danh sách các chứng từ đã hạch toán trên phần mềm?
 11. Tôi muốn in chứng từ hàng loạt thì làm thế nào?
 12. Tôi muốn điền nhanh các dòng chứng từ giống nhau để tiết kiệm thời gian thì làm thế nào?
 13. Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Mục (Tiểu mục). Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?
 14. Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Loại quỹ. Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?
 15. Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Tài khoản ngân hàng, kho bạc. Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?
 16. Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Hoạt động. Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?
 17. Làm thế nào để mang mẫu đã sửa trên máy này sang những máy còn lại?
 18. Làm cách nào để đổi tên người ký trên chứng từ hoặc báo cáo?
 19. Khi cất chứng từ Nhận dự toán phần mềm báo TK0082 thiếu mục/tiểu mục thì làm như thế nào?
 20. Làm thế nào khi không thấy cột CTMT, dự án trên chứng từ?
 21. Tôi muốn sửa mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo yêu cầu của kho bạc thì làm thế nào?
 22. Tôi muốn sửa mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng theo yêu cầu của kho bạc thì làm thế nào?
 23. Tôi muốn sửa mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT theo yêu cầu kho bạc thì làm như thế nào?
 24. Tôi muốn sửa mẫu số 02a-SDKP/ĐVD theo yêu cầu kho bạc thì làm như thế nào?
 25. Tôi muốn xem báo cáo khi có phát sinh chứng từ trong tháng chỉnh lý quyết toán thì làm thế nào?
 26. Làm thế nào khi không thấy cột Tiết trên chứng từ?
 27. Làm thế nào để tìm kiếm nhanh chứng từ trên phần mềm? 
 28. Làm thế nào năm nay thực hiện thanh toán số đã chi tạm ứng năm trước?
 29. Làm thế nào để gỡ phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 trên máy tính?
 30. Làm thế nào để cài đặt phần mềm có phiên bản tương ứng với hạn bảo hành của Giấy phép sử dụng?
 31. Tôi muốn thu kết dư ngân sách năm trước thì làm như thế nào?
Cập nhật 18/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support