1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Chung
  4. Tôi muốn sửa mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng theo yêu cầu của kho bạc thì làm thế nào?

Tôi muốn sửa mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng theo yêu cầu của kho bạc thì làm thế nào?

Vấn đề:

  • Đơn vị muốn thực hiện chỉnh sửa mẫu Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) theo yêu cầu của kho bạc.

Hướng dẫn:

  • Vào Hệ thống/Tùy chỉnh mẫu/Tủy chỉnh mẫu Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng và tiến hành sửa theo nhu cầu của đơn vị
    Các bước sửa mẫu tùy chỉnh tương tự như Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng tham khảo Tại đây

Ví dụ: Trên mẫu Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng mẫu dọc – tùy chỉnh mong muốn bỏ dòng cộng Chương – Khoản – Tiểu mục đi.

Thực hiện các bước tùy chỉnh mẫu như sau:

– Vào Hệ thống/Tùy chỉnh mẫu/Tủy chỉnh mẫu Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) (Mẫu dọc)
– Trên bảng tùy chỉnh mẫu, nhấn chuột vào tab Các dòng báo cáo.
– Nhấn chuột phải vào dòng Chương, Khoản, Tiểu mục chọn Xóa dòng
– Nhấn Cất mẫu. Lưu ý: Trước khi nhấn Cất mẫu có thể nhấn Xem trước để xem mẫu chỉnh đã đúng theo yêu cầu chưa

– Mở và in lại Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) (Mẫu dọc – tùy chỉnh) thấy lên đúng theo yêu cầu

Cập nhật 23/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support