1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Chung
  4. Tôi muốn xem báo cáo khi có phát sinh chứng từ trong tháng chỉnh lý quyết toán thì làm thế nào?

Tôi muốn xem báo cáo khi có phát sinh chứng từ trong tháng chỉnh lý quyết toán thì làm thế nào?

Trường hợp 1: Xem riêng báo cáo của tháng chỉnh lý quyết toán

Xem riêng tháng chỉnh lý là cách xem báo cáo chỉ thể hiện số liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán

Cách thực hiện:

Trên tham số báo cáo:

  • Chọn kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản,… muốn xem báo cáo.
  • Tích chọn vào ô In tháng chỉnh lý quyết toán, nhấn Đồng ý.

Trường hợp 2: Xem báo cáo cả năm bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán

Xem báo cáo cả năm bao gồm tháng chỉnh lý là cách xem báo cáo thể hiện số liệu của cả 12 tháng trong năm tài chính hiện hành và cả trong thời gian chỉnh lý quyết toán.

Cách thực hiện:

Trên tham số báo cáo:

  • Chọn kỳ báo cáoNăm nay , Nguồn, Chương, Khoản,… muốn xem báo cáo.
  • Tích chọn vào ô Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán, nhấn Đồng ý.

Cập nhật 07/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support