Trả lương

1. Định khoản

Khi xã chuyển dự toán để chi trả tiền lương, phụ cấp và các khoản phải trả cho cán bộ, công chức cấp xã, kế toán ghi:

Nợ TK 334                                Phải trả cán bộ, công chức

Có TK 1121                    Tiền NSX tại Kho bạc

Đồng thời ghi Có TK 00822   Dự toán chi ngân sách

2. Mô tả nghiệp vụ
  1. Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương được duyệt, kế toán lập giấy rút dự toán để thanh toán lương cho cán bộ, công chức cấp xã
  2. Kho bạc nhà nước chuyển tiền trả lương
  3. Căn cứ vào ủy nhiệm chi trả lương cho cán bộ, công chức, lao động thuê ngoài, Giấy báo Nợ của Kho bạc kế toán tiến hành ghi sổ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Xem video hướng dẫn

Ví dụ: Ngày 22/01/2020, Chuyển lương và các khoản phụ cấp lương CB UBND xã T1,2/2020:

Tiền lương là: 165.000.000 đ; Phụ cấp chức vụ: 10.000.000 đ; Phụ cấp kiêm nhiệm: 8.000.000 đ; Thưởng đột xuất: 5.000.000đ.

1.  Vào phân hệ Dự toán ngân sách\Chuyển khoản kho bạc, chọn Chuyển khoản kho bạc

2. Khai báo thông tin chứng từ trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc

  • Nhập thông tin Người nhận, TKKB, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT…
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 334, TK Có 1121, Số tiền, Mục lục ngân sách, cột Nghiệp vụ Thực chi- dự toán.

  • Nhấn Cất.

3. Trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vừa lập, Nhấn Tiện ích\Sinh chứng từ hạch toán chi phí lương để phần mềm tự động sinh và hạch toán chi phí lương.

4.Trên chứng từ chuyển khoản kho bạc, Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Ví dụ: Mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

4. Sau khi Cất chứng từ Chuyển khoản kho bạc. Phần mềm tự động sinh bút toán đồng thời ghi Có TK 00822, bạn có thể kiểm tra bằng cách vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác

Cập nhật 18/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY