1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kế toán ngân sách xã
  5. Rút dự toán tạm ứng bằng chuyển khoản kho bạc

Rút dự toán tạm ứng bằng chuyển khoản kho bạc

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Theo TT70/2019-BCTC hướng dẫn, không có bút toán chuyển khoản tạm ứng kho bạc với khoản chi hoạt động. Do vậy, nếu trường hợp có phát sinh khoản tạm ứng này thì có thể hạch toán qua khoản phải trả:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả

Có TK 1121 – Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Đồng thời ghi Có TK 00821 – Dự toán chi ngân sách tạm ứng.

Sau đó:

Nợ TK 137 – Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào NSNN

Có TK 331 – Các khoản phải trả

Lưu ý: Đối với những xã có hoạt động đầu tư XDCB và có hạch toán nguồn kinh phí đầu tư XDCB, chi phí đầu tư XDCB riêng:

– Xã làm lệnh chi tạm ứng, chuyển tiền từ tài khoản Tiền ngân sách tại Kho bạc sang tài khoản tiền gửi khác để hình thành nguồn kinh phí XDCB tập trung của xã (nếu có), căn cứ giấy báo Nợ ghi:

Nợ TK 137- Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào NSNN

Có TK 1121- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1121)

Đồng thời ghi Có TK 00821 – Dự toán chi ngân sách tạm ứng.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc

Nhập thông tin chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

  • Thông tin Đối tượng: Người nhận, Tài khoản kho bạc, Diễn giải.
  • Thông tin Chứng từ: Ngày giấy rút, Ngày hạch toán, Số giấy rút, Số phiếu thu.
  • Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 331, TK Có 1121Số tiềnMục lục ngân sách, chọn Nghiệp vụ: Tạm ứng– dự toán.

  • Nhấn Cất để hoàn thành.

Sau khi Cất chứng từ. Phần mềm tự động sinh bút toán đồng thời ghi Có TK 00821, bạn có thể kiểm tra bằng cách vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác

Bước 2: Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán: Nợ TK 137/Có TK 331, chọn Nghiệp vụ: Chi từ tạm ứng.

Cập nhật 13/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY