Dự toán ngân sách

 1. Khi nhập dự toán thu theo NDKT thiếu một số chỉ tiêu thì làm như thế nào?
 2. Khi nhập dự toán chi theo NDKT thiếu một số chỉ tiêu thì làm như thế nào?
 3. Khi nhập dự toán chi đầu năm theo NDKT, Tổng số chi lên sai số liệu thì làm thế nào?
 4. Khi nhập dự toán thu đầu năm theo NDKT, Tổng số thu lên sai số liệu thì làm thế nào?
 5. Tôi không thấy phần nhập dự toán đầu năm theo MLNS thì làm thế nào?
 6. Tôi muốn nhập dự toán đầu năm XDCB theo MLNS thì làm thế nào?
 7. Khi in Mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước, muốn bỏ đơn vị nhận tiền thì làm như thế nào?
 8. Tôi xuất khẩu Mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước lên DVC, phần tên chức vụ hiển thị không đúng vị trí thì làm thế nào?
 9. Tôi xuất khẩu Mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước lên DVC hiển thị hai lần thông tin đơn vị nhận tiền thì làm như thế nào?
 10. Khi in Mẫu C2-03a/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng số dư tạm ứng chỉ hiển thị vào mục 0051 thì làm thế nào?
 11. Khi in Mẫu C2-03a/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, số dư tạm ứng âm dương tiểu mục thì làm thế nào?
 12. Làm thế nào khi in Mẫu C2-03a/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, số dư tạm ứng lên không đúng?
 13. Làm thế nào để sắp xếp lại nội dung chi tiết trên Mẫu C2-03a/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng?
 14. Làm thế nào để thay đổi tài khoản KBNN trên Mẫu C2-03a/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng?
 15. Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C2-03/NS) hiện ra 2 trang, muốn về 1 trang thì làm thế nào ?
 16. Khi in Mẫu số 11: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hiện 2 trang, muốn về 1 trang thì làm thế nào?
 17. Khi in Mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư hiện 2 trang, muốn về 1 trang thì làm thế nào?
 18. Tôi không thấy số tiền cần thanh toán khi lập bảng kê thanh toán tạm ứng thì làm thế nào?
 19. Tôi không thấy chứng từ khi lập bảng kê ghi thu- ghi chi thì làm thế nào?
 20. Khi in Bảng kê thanh toán\tạm ứng không hiển thị số giấy rút thì làm thế nào?
 21. Làm thế nào để in Bảng kê thanh toán\tạm ứng hiển thị chữ “đồng” sau số tiền bằng số?
 22. Làm thế nào thể hiện Số lượng, định mức, đơn giá thực tế trên Bảng kê nội dung thanh toán\Tạm ứng?
 23. Làm thế nào khi in Bảng kê nội dung thanh toán\tạm ứng không có nút xuất khẩu DVC ?

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY