1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Dự toán ngân sách
  4. Tôi không thấy phần nhập dự toán đầu năm theo MLNS thì làm thế nào?

Tôi không thấy phần nhập dự toán đầu năm theo MLNS thì làm thế nào?

Biểu hiện: Đơn vị nhập dự toán theo MLNS nhưng phần mềm chỉ hiển thị dự toán theo NDKT.

Kiểm tra Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Dự toán thu hoặc Dự toán chi đều không thấy.

Nguyên nhân: Do trong hệ thống, đơn vị chưa tích lập dự toán thu, chi theo MLNS

Giải pháp:
Bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Vào Hệ thống/Tùy chọn/Dự toán ngân sách
  2. Tích Lập dự toán thu theo MLNS Lập dự toán chi theo MLNS
  3. Nhấn Đồng ý

4. Trên giao diện và vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Dự toán thu hoặc Dự toán chi, phần mềm sẽ hiển thị Lập dự toán theo MLNS để nhập số liệu.

  • Lập dự toán thu theo MLNS:

  • Lập dự toán chi theo MLNS:

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY