1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Dự toán ngân sách
  4. Tôi không thấy chứng từ khi lập bảng kê ghi thu- ghi chi thì làm thế nào?

Tôi không thấy chứng từ khi lập bảng kê ghi thu- ghi chi thì làm thế nào?

Có 3 nguyên nhân chính khi lập Bảng kê ghi thu- ghi chi không lên chứng từ như sau:

❖ Nguyên nhân 1: Chứng từ ghi thu không hạch toán đúng Có TK 337 và chứng từ ghi chi không hạch toán đúng Nợ TK 137.

Giải pháp 1: Bạn kiểm tra chứng từ ghi thu – ghi chi phải được hạch toán đúng TK 337 hoặc TK 137

Đối với các khoản ghi thu:

– Đối với các khoản ghi chi:

❖ Nguyên nhân 2 : Chứng từ ghi thu- ghi chi không chọn đúng cột Nghiệp vụ Ghi thu – Ghi chi.

Giải pháp 2: Bạn mở chứng từ hạch toán TK liên quan chọn lại cột  Nghiệp vụGhi thu – Ghi chi

– Đối với các khoản ghi thu:

– Đối với các khoản ghi chi:

❖ Nguyên nhân 3 : Chứng từ ghi thu- ghi chi không chọn đúng cột Nghiệp vụ Ghi thu – Ghi chi.

Giải pháp 3: Bạn mở lại chứng từ ghi thu, ghi chi xem các chứng từ này có ở trạng thái màu xanh, đang bị Bỏ ghi sổ hay không. Kiểm tra lại các chứng từ cho chính xác rồi Ghi sổ và Lập lại bảng kê

Ngoài ra nếu có nhiều chứng từ lỡ bỏ ghi sổ hoặc chưa xác định chứng từ nào bị bỏ ghi, bạn có thể sử dụng công cụ Tìm kiếm để lọc những chứng từ đang bị bỏ ghi sổ để kiểm tra như sau:

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY