1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kế toán tiền lương
  5. Thanh toán thuế, bảo hiểm (không lập bảng lương trên phần mềm)

Thanh toán thuế, bảo hiểm (không lập bảng lương trên phần mềm)

Hướng dẫn kế toán thanh toán thuế, bảo hiểm trong trường hợp kế toán không sử dụng phân hệ Lương của phần mềm, mà thực hiện tính thuế, bảo hiểm bên ngoài, ví dụ như trên file excel, nhưng muốn ghi nhận việc trả thuế, bảo hiểm, hạch toán chi phí thuế, bảo hiểm trên phần mềm.

Xem phim hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\ Chuyển khoản kho bạc.

Bước 2: Khai báo thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

    • Khai báo thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, TKKB, Diễn giải.
    • Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ: Diễn giải, TK Nợ 332x, 333x, TK Có 1121, Số tiền, Mục lục ngân sách…
    • Nhấn Cất.

Bước 3: Nhấn Tiện ích\ Sinh chứng từ hạch toán bảo hiểm.

Bước 4: Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm. Chọn TKKB. Nhấn Cất.

Cập nhật 24/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY