Rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Rút tạm ứng bằng tiền mặt từ tài khoản ngân sách tại Kho bạc về xã để chi, căn cứ vào chứng từ rút tiền kế toán ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 1121- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Đồng thời ghi Có TK 00821

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu tạm ứng tiền từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

  • Kế toán tại UBND Xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc NN cấp Huyện tạm ứng dự toán cho đơn vị.
  • Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt tạm ứng.
  • Kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát và duyệt tạm ứng cho UBND xã và chi số tạm ứng cho UBND xã.
  • Căn cứ vào chứng từ rút tiền kế toán hạch toán vào sổ sách.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc

2. Nhập thông tin chứng từ Phiếu rút tiền kho bạc.

  • Thông tin Đối tượng: Người nhận, Tài khoản kho bạc, Diễn giải.
  • Thông tin Chứng từ: Ngày giấy rút, Ngày hạch toán, Số giấy rút, Số phiếu thu.
  • Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 111, TK Có 1121Số tiềnMục lục ngân sách, chọn Nghiệp vụTạm ứng – Dự toán.

3. Nhấn Cất để hoàn thành.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ. Ví dụ mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

5. Sau khi Cất chứng từ. Phần mềm tự động sinh bút toán đồng thời ghi Có TK 00821, bạn có thể kiểm tra bằng cách vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY