Lập bảng kê thanh toán tạm ứng

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Khi có đầy đủ chứng từ, kế toán lập Giấy đề nghị Kho bạc thanh toán tạm ứng kèm theo Bảng kê chứng từ chi làm thủ tục thanh toán với Kho bạc, căn cứ vào Giấy đề nghị Kho bạc thanh toán tạm ứng đã được Kho bạc chấp nhận, ghi:

Nợ TK 814: Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

2. Mô tả nghiệp vụ

Sau khi công việc được hoàn thành có đầy đủ hồ sơ chứng từ thì kế toán UBND Xã làm thủ tục thanh toán tạm ứng với kho bạc NN cấp Huyện:

  • Kế toán UBND Xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc NN cấp Huyện thanh toán tạm ứng cho đơn vị.
  • Kế toán UBND Xã chuyển hồ sơ cho kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát chi và duyệt thanh toán tạm ứng.
  • Kho bạc NN cấp Huyện kiểm soát và duyệt thanh toán tạm ứng cho UBND cấp Xã, khoản chi chuyển trạng thái từ tạm ứng sang thực chi.
3. Các bước thực hiện

Sau khi đã có các chứng từ Chi từ tạm ứng (Phát sinh Nợ Tài khoản 137, cột Nghiệp vụChi từ tạm ứng), thực hiện thanh toán tạm ứng kinh phí rút tạm ứng với kho bạc như sau:

1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán tạm ứng

2. Chọn khoảng thời gian lập bảng kê. Nhấn Đồng ý.

3. Tích chọn các chứng từ cần lập bảng kê hoặc tích chọn Chọn tất/Bỏ tất để chọn nhanh/bỏ nhanh nhiều chứng từ cùng 1 lúc. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Sau khi được kho bạc chấp nhận thanh toán, vào phân hệ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng.

6. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán. Nhấn Thanh toán.

7. Hệ thống sẽ tự động sinh Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 137) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 814), cột Nghiệp vụThanh toán tạm ứng kho bạc.

8. Kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấn Cất.

Cập nhật 20/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY