1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kế toán ngân sách xã
 5. Khách hàng yêu cầu in báo cáo Biểu số 12: Quyết toán chi đầu tư phát triển
 1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R11
 4. Khách hàng yêu cầu in báo cáo Biểu số 12: Quyết toán chi đầu tư phát triển

Khách hàng yêu cầu in báo cáo Biểu số 12: Quyết toán chi đầu tư phát triển

1. Mục đích

Giúp kế toán in báo cáo Biểu số 12: Quyết toán chi đầu tư phát triển theo TT 344/2016/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R11, phần mềm cho phép in Biểu số 12 Quyết toán Chi đầu tư phát triển.

Cụ thể như sau:

Lưu ý: Chỉ in được báo cáo khi đơn vị có tích chọn Sử dụng kế toán xây dựng cơ bản tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ.

Với các dữ liệu tạo mới hay được nâng cấp lên phiên bản mới:

 • Vào Menu Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án\Thêm\Công trình/HMCT để thêm mới mã Công trình. Lưu ý phải tạo mã Dự án ( nếu chưa có) trước khi thêm mã Công trình

 • Khi thêm mới/sửa loại Công trình => chương trình cho phép nhập số tiền tại cột Giá trị đã thực hiện năm trước.

 • Khai báo các chứng từ phát sinh liên quan đến Công trình của đơn vị.
 • Báo cáo lấy lên số liệu theo phát sinh của TK 814, TK 2412
 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 12: Quyết toán chi đầu tư phát triển (TT số 344/2016/TT-BTC).
 • Chọn Kỳ báo cáo, nhấn Lấy dữ liệu.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Báo cáo chỉ lấy lên số liệu theo phát sinh của TK 814, TK 2412 có chọn chi tiết đến Mã công trình trên chứng từ hạch toán:

Cập nhật 18/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY