1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R11
 4. Khách hàng yêu cầu in Mẫu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (Đặc thù Vũ Thư)

Khách hàng yêu cầu in Mẫu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (Đặc thù Vũ Thư)

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (Đặc thù Vũ Thư).

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R11, đơn vị đã thiết lập bộ chỉ tiêu theo đặc thù của xã để in báo cáo tháng nhưng không in được báo cáo năm vì các chỉ tiêu khác nhau và thiết lập công thức khác nhau.

– Kể từ phiên bản R11, đơn vị có thể in được biều mẫu 08 theo cả chỉ tiêu đặc thù của huyện Vũ Thư và theo cả chỉ tiêu quy định của TT 344 để phục vụ in báo cáo năm.

Để báo cáo đặc thù Vũ Thư lên đúng số liệu thu, chi thì thực hiện như sau:

Cập nhật báo cáo B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT (Đặc thù Vũ Thư) (Mã báo cáo: 1028)

 • Vào menu Hệ thống\Cập nhật báo cáo.

 • Tích chọn Nhập mã báo cáo.
 • Nhập mã báo cáo1028 (mã báo cáo MISA quy định cho đặc thù Vũ Thư).
 • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để chương trình lấy đúng báo cáo đặc thù Vũ Thư.

 • Nhấn Cập nhật.
 • Nhấn OK.

Cập nhật Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (Đặc thù Vũ Thư) (Mã báo cáo: 2666)

 • Vào menu Hệ thống\Cập nhật báo cáo.
 • Tích chọn Nhập mã báo cáo.
 • Nhập mã báo cáo2666 (mã báo cáo MISA quy định cho đặc thù Vũ Thư).
 • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để chương trình lấy đúng báo cáo đặc thù Vũ Thư.

 • Nhấn Cập nhật.
 • Nhấn OK.

Lập dự toán thu đầu năm theo NDKT đặc thù Vũ Thư

 • Chọn menu Khai báo thông tin ban đầu\13. Dự toán thu hoặc vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Dự toán thu đầu năm theo NDKT.
 • Nhấn Nhập dự toán.
 • Chọn mẫu dự toán: Dự toán thu theo NDKT (Vũ Thư).

 • Nhấn Đồng ý.
 • Nhấn Tính DT từ MLNS để cập nhật Dự toán thu theo NDKT từ MLNS.
 • Nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý: Đối với những dự toán đã được lập từ trước thì anh/chị xóa dự toán đó đi, thực hiện lập lại dự toán theo TT 344/2016/TT-BTC hoặc theo đặc thù Vũ Thư.

Thiết lập Biểu số 08: Tổng thu quyết toán thu ngân sách xã (Đặc thù Vũ Thư).

 • Chọn menu Khai báo thông tin ban đầu\17. Báo cáo theo chỉ tiêu thu\Biểu 08: Tổng thu quyết toán thu ngân sách xã (Đặc thù Vũ Thư).

 • Tùy chọn bằng cách tích chọn có hiển thị các chỉ tiêu lên báo cáo hay không?
 • Tùy chọn in Đậm, Nghiêng, In hoa cho từng chỉ tiêu.
 • Nhấn Cất.

In Biểu số 08: Tổng thu quyết toán thu ngân sách xã (Đặc thù Vũ Thư)

 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo đặc thù\Báo cáo kho bạc\Biểu số 08: Tổng thu quyết toán thu ngân sách xã (Đặc thù Vũ Thư).
 • Khai báo tham số báo cáo.

 • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 01/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY