1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán yêu cầu gửi Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) lên phần mềm Lekima để cấp trên xét duyệt, thẩm định

Kế toán yêu cầu gửi Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) lên phần mềm Lekima để cấp trên xét duyệt, thẩm định

1. Mục đích

Giúp kế toán đơn vị cấp dưới gửi báo cáo Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCD hữu hình) lên phần mềm Lekima cho cấp trên xét duyệt, thẩm định và tổng hợp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, theo thông tư 39/2021/TT-NTC, để đơn vị dự toán cấp 1 lên được báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo cung cấp thông tin tài chính thì đơn vị cấp dưới cần gửi cấp trên Báo cáo tài chính kèm với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính theo Mẫu số C03/CCTT để thuyết minh số TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình được trình bày trên Báo cáo tài chính của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm thêm biểu C03/CCTT vào danh sách Nộp trực tuyển lên cấp trên (Lekima)

Cụ thể như sau

1. Vào menu Tổng hợp\Nộp báo cáo\Nộp báo cáo lên cấp trên.


2. Tại đây phần mềm đã bổ sung thêm biểu C03/CCTT vào danh sách Nộp trực tuyển lên cấp trên (Lekima).

3. Thực hiện đối chiếu thông tin với cấp trên.

Cập nhật 25/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY