1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán yêu cầu gửi mẫu 04.a/TT (NĐ 99) (M05 cũ) : Giấy đề nghị thanh toán vốn, trực tiếp từ phần mềm Bamboo

Kế toán yêu cầu gửi mẫu 04.a/TT (NĐ 99) (M05 cũ) : Giấy đề nghị thanh toán vốn, trực tiếp từ phần mềm Bamboo

1. Mục đích

Giúp kế toán gửi mẫu 04.a-TT NĐ 99 (M05 cũ): Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư trực tiếp từ phần mềm MISA lên trang dịch vụ công KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, kho bạc yêu cầu các đơn vị HCSN thực hiện nộp hồ sơ giao dịch trực tuyến qua website của kho bạc. Tuy nhiên trên phần mềm đã đáp ứng mẫu 04.a/TT: Giấy đề nghị thanh toán vốn và đã đáp ứng kết nối với trang DVC của KBNN nhưng chưa đáp ứng gửi mẫu 04.a./TT: Giấy dề nghị thanh toán vốn lên trang DVC.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm cho phép gửi được trực tiếp mẫu 04.a/TT: Giấy đề nghị thanh toán vốn đã lập trên chương trình lên KBĐT.

Cụ thể như sau

1. Phần mềm cho phép in mẫu 04.a/TT: Giấy đề nghị thanh toán vốn đã lập trên chương trình trên các giao diện rút tiền KB, chuyển khoản KB, bảng kê thanh toán tạm ứng.

2. Khai báo các thông tin tham số báo cáo

3. Chương trình in mẫu như sau:

4. Tại phân hệ Kho bạc điện tử\Lập hồ sơ, phần mềm cho phép gửi được trực tiếp mẫu 04.a/TT: Giấy đề nghị thanh toán vốn.

Cập nhật 05/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY