1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán yêu cầu đáp ứng Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) trên phần mềm để đáp ứng yêu cầu của KB

Kế toán yêu cầu đáp ứng Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) trên phần mềm để đáp ứng yêu cầu của KB

1. Mục đích

Đáp ứng Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) trên phần mềm để đáp ứng yêu cầu của KB (lấy dữ liệu từ QLTS v2).

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, theo Thông tư 39/2021/TT-BTC, khi các đơn vị nộp BCTC cần gửi kèm biểu mẫu Mẫu số C03/CCTT. Để nộp biểu mẫu này, đơn vị cần thực hiện xuất báo cáo này từ phần mềm QLTS ra PDF và thực hiện đính kèm file PDF cùng bộ BCTC xuất xml nộp TKT. Một số đơn vị không sử dụng phần mềm QLTS để theo dõi chi tiết tài sản mà thực hiện theo dõi ngay trên phần mềm kế toán nên chưa in được báo cáo C03 để nộp.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm cho phép in được báo cáo C03/CCTT và xuất báo cáo dạng PDF để gửi kèm bộ báo cáo tài chính. Đồng thời cho phép cảnh báo chênh lệch khi có phát sinh chênh lệch giữa chỉ tiêu trên BCTC và BC C03, cho phép chỉnh sửa trực tiếp số liệu trên báo cáo C03 khi có phát sinh chênh lệch.

Cụ thể như sau            

1. Tại menu Tổng hợp, nhấn Lập báo cáo tài chính.

Tại đây phần mềm bổ sung báo cáo C03 vào luồng lập báo cáo tài chính. Lập xong đưa vào danh sách báo cáo tài chính.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Kỳ báo cáo, Năm in báo cáo
  • Chọn Chương in báo cáo

3. Tại đây phần mềm đã bổ sung báo cáo C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính

  • Bổ sung form xem kết quả đối chiếu. Cho phép cảnh báo chênh lệch khi có phát sinh chênh lệch giữa chỉ tiêu trên BCTC và báo cáo C03/CCTT và cho phép chỉnh sửa trực tiếp số liệu trên báo cáo C03/CCTT khi có phát sinh chênh lệch.

4. Tại menu Báo cáo, in báo cáo Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình)

5. Phần mềm in mẫu như sau:

Cập nhật 04/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY