1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R21
 4. Kế toán muốn lập chung một giấy rút cho các khoản phụ cấp ĐBN không cập nhật vào bảng lương

Kế toán muốn lập chung một giấy rút cho các khoản phụ cấp ĐBN không cập nhật vào bảng lương

1. Mục đích

Phần mềm đáp ứng sinh giấy rút riêng cho các khoản phụ cấp đặc biệt ngành khi không cập nhật vào bảng lương trên từ phần mềm MISA SalaGov.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R21: đối với bảng lương và các bảng phụ cấp đặc biệt ngành không cập nhật vào bảng lương lấy từ MISA SalaGov, phần mềm sẽ sinh giấy rút cho Bảng lương riêng và Bảng phụ cấp đặc biệt ngành riêng để kế toán có thể lựa chọn in theo yêu cầu của Kho bạc địa phương.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

– Trường hợp 1: Bảng phụ cấp đặc biệt ngành không cập nhật vào bảng lương trên phần mềm MISA SalaGov

Sau khi lập bảng phụ cấp đặc biệt ngành trên phần mềm MISA SalaGov, anh/chị không nhấn cập nhật vào bảng lương tháng thì khi lấy bảng lương xuống MISA Bamboo.NET 2020, phần mềm sẽ lấy lên bảng lương riêng và bảng phụ cấp đặc biệt ngành riêng.

 • Chọn phân hệ Tiền lương\Lấy bảng tính từ MISA SalaGov.
 • Chọn Lấy bảng tính lương, BH, KPCĐ.

 • Chọn bảng lương và bảng phụ cấp đặc biệt ngành đã lập trên phần mềm MISA SalaGov.
 • Nhấn Lấy dữ liệu. Phần mềm sẽ lấy lên bảng lương riêng và bảng phụ cấp đặc biệt ngành riêng.

 • Nhấn Thực hiện. Phần mềm tự động sinh chứng từ cho bảng lương riêng, bảng phụ cấp đặc biệt ngành riêng.

– Trường hợp 2: Bảng phụ cấp đặc biệt ngành có cập nhật vào bảng lương trên phần mềm MISA SalaGov

Sau khi lập bảng phụ cấp đặc biệt ngành trên phần mềm MISA SalaGov, anh/chị nhấn cập nhật vào bảng lương tháng thì khi lấy bảng lương xuống MISA Bamboo.NET 2020, phần mềm sẽ chỉ lấy lên 1 bảng lương bao gồm các khoản lương và các khoản phụ cấp đặc biệt ngành.

 • Chọn bảng lương đã lập trên phần mềm MISA SalaGov.
 • Nhấn Lấy dữ liệu. Phần mềm sẽ lấy lên 1 bảng lương bao gồm các khoản lương và các khoản phụ cấp đặc biệt ngành.

 • Nhấn Thực hiện. Phần mềm tự động sinh chứng từ cho bảng lương.

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY