1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. QLTS_Kế toán muốn lấy được các chứng từ liên quan đến tài sản hạ tầng đường bộ trên QLTS.VN sang hạch toán trên Bamboo

QLTS_Kế toán muốn lấy được các chứng từ liên quan đến tài sản hạ tầng đường bộ trên QLTS.VN sang hạch toán trên Bamboo

1. Mục đích

Giúp kế toán lấy được các chứng từ liên quan đến tài sản hạ tầng đường bộ trên QLTS.VN sang hạch toán trên MISA Bamboo.NET 2020.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R21: phần mềm đáp ứng lấy các chứng từ liên quan đến tài sản hạ tầng đường bộ trên QLTS.VN sang hạch toán trên phần mềm.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

– Kết nối với phần mềm QLTS.VN

Để lấy được các chứng từ liên quan đến tài sản hạ tầng đường bộ trên QLTS.VN, anh/chị thực hiện kết nối với QLTS.VN theo hướng dẫn tại đây.

– Lấy các chứng từ liên quan đến tài sản hạ tầng đường bộ trên QLTS.VN sang MISA Bamboo.NET 2020

  • Tại phân hệ Tài sản cố định, kích đúp chuột vào chứng từ cần lấy từ QLTS.VN: Ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN, Điều chỉnh TSCĐ từ QLTS.VN, Tính hao mòn TSCĐ từ QLTS.VN, Ghi giảm TSCĐ từ QLTS.VN.

Ví dụ: chọn ĐIều chỉnh TSCĐ từ QLTS.VN.

  • Chọn Lấy dữ liệu. Phần mềm hiển thị các chứng từ liên quan đến tài sản hạ tầng đường bộ như sau:

  • Tích chọn 1 chứng từ liên quan đến tài sản hạ tầng đường bộ.
  • Nhấn Thực hiện để sinh chứng từ.

  • Nhấn Kết thúc khi màn hình thông báo Kết quả thực hiện xuất hiện.

  • Mở chứng từ lên để kiểm tra:

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY