1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R21
 4. Trường hợp đơn vị thực hiện chuyển nguồn trong năm nay, kế toán muốn Mẫu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương lên đúng chỉ tiêu chuyển nguồn để quyết toán đủ số liệu

Trường hợp đơn vị thực hiện chuyển nguồn trong năm nay, kế toán muốn Mẫu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương lên đúng chỉ tiêu chuyển nguồn để quyết toán đủ số liệu

1. Mục đích

Giúp đơn vị lập Mẫu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương lên đúng chỉ tiêu chuyển nguồn khi thực hiện chuyển nguồn trong năm nay để quyết toán đủ số liệu.

2. Chi tiết thay đổi:

– Trước phiên bản R21: phần mềm chỉ đáp ứng cho đơn vị lập Mẫu biểu số 62 lên đúng chỉ tiêu chuyển nguồn trong trường hợp thực hiện chuyển nguồn trong năm sau.

– Kể từ phiên bản R21: phần mềm đáp ứng cho đơn vị lập Mẫu biểu số 62 lên đúng chỉ tiêu chuyển nguồn khi thực hiện chuyển nguồn trong năm nay để quyết toán đủ số liệu.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

 • Đơn vị thực hiện chi chuyển nguồn trong năm báo cáo như sau:

 • Để in Mẫu biểu số 62, chọn menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã.
 • Kích đúp chuột vào Mẫu biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương (TT số 342/2016/TT-BTC).

 • Trên tham số báo cáo:
  • Tích chọn Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán khi chứng từ chi chuyển nguồn có trong thời gian chỉnh lý quyết toán.
  • Không tích chọn Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán khi chứng từ chi chuyển nguồn không có trong thời gian chỉnh lý quyết toán.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Phần mềm in báo cáo có số liệu của chỉ tiêu Chi chuyển nguồn như sau:

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY