1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R21
 4. Kế toán yêu cầu mẫu sổ S05a-X Sổ chi ngân sách xã (Mẫu dọc) lấy số liệu bao gồm tháng chỉnh lý quyết toán để đáp ứng yêu cầu của KB

Kế toán yêu cầu mẫu sổ S05a-X Sổ chi ngân sách xã (Mẫu dọc) lấy số liệu bao gồm tháng chỉnh lý quyết toán để đáp ứng yêu cầu của KB

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu S05a-X Sổ chi ngân sách xã (Mẫu dọc) lấy số liệu bao gồm cả tháng chỉnh lý quyết toán để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi:

Kể từ phiên bản R21: phần mềm bổ sung tham số In tháng chỉnh lý quyết toán, Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán trên các sổ S05a-X Sổ chi ngân sách xã (Mẫu dọc).

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

 • Chọn menu Báo cáo\Sổ chuyên dùng cho các hoạt động của xã.
 • Chọn mẫu báo cáo S05a-X Sổ chi ngân sách xã (Mẫu dọc).

 • Trên tham số báo cáo, tích chọn:
  • In tháng chỉnh lý quyết toán để phần mềm in báo cáo trong tháng chỉnh lý.
  • Hoặc Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán để phần mềm in báo cáo có cả các chứng từ chỉnh lý quyết toán.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Báo cáo khi chọn In tháng chỉnh lý quyết toán:

 • Báo cáo khi in Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán:

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY