1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán mong muốn in được S01a-X: Nhật ký – Sổ cái cả năm bao gồm chứng từ chỉnh lý, và tháng 12 bao gồm chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu của cấp trên

Kế toán mong muốn in được S01a-X: Nhật ký – Sổ cái cả năm bao gồm chứng từ chỉnh lý, và tháng 12 bao gồm chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu của cấp trên

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu S01a-X: Nhật ký – Sổ cái theo kỳ báo cả năm hoặc tháng 12 có bao gồm chứng từ chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu của cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi:

Kể từ phiên bản R21: phần mềm bổ sung thêm  tham số In tháng chỉnh lý quyết toán, Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán trên các sổ S01a-X: Nhật ký – Sổ cái.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

  • Chọn menu Báo cáo\Sổ cái.
  • Chọn mẫu báo cáo S01a-X: Nhật ký – Sổ cái.

– In tháng chỉnh lý quyết toán

Tùy chọn này cho phép anh/chị in mẫu S01a-X: Nhật ký – Sổ cái theo tháng chinh lý quyết toán.

  • Tích chọn In tháng chỉnh lý quyết toán. Anh/chị không cần chọn kỳ báo cáo do phần mềm đã mặc định sẵn.

  • Phần mềm in báo cáo như sau:

– In bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán

Tùy chọn này cho phép anh/chị in mẫu S01a-X: Nhật ký – Sổ cái theo kỳ báo cáo năm nay hoặc tháng 12.

  • Anh/chị chọn kỳ báo cáo Năm nay hoặc Tháng 12.
  • Tích chọn Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán.

  • Phần mềm in báo cáo như sau:

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY