1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán yêu cầu in mẫu Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên (Mẫu C2-05b/NS theo TT 19/2020) khi hạch toán Nợ TK 714/112

Kế toán yêu cầu in mẫu Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên (Mẫu C2-05b/NS theo TT 19/2020) khi hạch toán Nợ TK 714/112

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên (Mẫu C2-05b/NS theo TT 19/2020) khi hạch toán Nợ TK 714/112.

2. Chi tiết thay đổi:

Kể từ phiên bản R21: phần mềm đáp ứng in mẫu Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên (Mẫu C2-05b/NS theo TT 19/2020) khi hạch toán Nợ TK 714/112.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

Anh/chị có thể thực hiện in Mẫu C2-05b/NS tại giao diện của các chứng từ sau:

– Phiếu chi tiền

– Phiếu nộp tiền Kho bạc

– Chi tiền gửi

Ví dụ: In Mẫu C2-05b/NS tại Chi tiền gửi có nghiệp vụ là Nộp trả – Thực chi hoặc Nộp trả – Tạm ứng.

  • Tại chứng từ Chi tiền gửi, chọn In.
  • Chọn Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên (Mẫu C2-05b/NS theo TT 19/2020).

  • Nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm in báo cáo như sau:

Cập nhật 26/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY