1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán yêu cầu sửa lại mẫu BCTC theo đúng mẫu của Thông tư

Kế toán yêu cầu sửa lại mẫu BCTC theo đúng mẫu của Thông tư

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu Báo cáo tài chính theo đúng biểu mẫu của Thông tư.

2. Chi tiết thay đổi:

Kể từ phiên bản R21: phần mềm đáp ứng in mẫu Báo cáo tài chính theo đúng biểu mẫu của Thông tư.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

  • Chọn menu Báo cáo\Báo cáo tài chính.
  • Kích đúp chuột vào B01-X: Báo cáo tài chính.

  • Chọn kỳ báo cáo.
  • Tùy ý tích chọn các nội dung In tháng chỉnh lý quyết toán, Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán, Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm in báo cáo đã cập nhật lại theo đúng biểu mẫu của Thông tư như sau:

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY