1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Khách hàng yêu cầu mẫu 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư Tài khoản tiền gửi tại KBNN bỏ thông tin đơn vị giống mẫu theo NĐ 11/2020/TT-BTC

Khách hàng yêu cầu mẫu 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư Tài khoản tiền gửi tại KBNN bỏ thông tin đơn vị giống mẫu theo NĐ 11/2020/TT-BTC

1. Mục đích

Giúp kế toán in đúng mẫu 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư Tài khoản tiền gửi tại KBNN theo NĐ 11/2020/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R9, trên mẫu 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư Tài khoản tiền gửi tại KBNN chương trình bỏ Thông tin đơn vị giống mẫu theo NĐ 11/2020/TT-BTC.

Cập nhật 06/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY