1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R7
  4. Khách hàng yêu cầu mẫu giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên c2-11/NS Thông tư 19/2020 hiển thị diễn giải chi tiết

Khách hàng yêu cầu mẫu giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên c2-11/NS Thông tư 19/2020 hiển thị diễn giải chi tiết

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu C2-11/NS: Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên theo TT 19/2020/TT-BTC hiển thị diễn giải chi tiết.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R7, trên các chứng từ Phiếu nộp tiền kho bạc và Chứng từ nghiệp vụ khác, kế toán có thể in được mẫu C2-11/NS: Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên theo TT 19/2020/TT-BTC hiển thị diễn giải chi tiết.

  • Trên Phiếu nộp tiền kho bạc hoặc Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn In\Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC).

  • Khai báo tham số báo cáo
    • Thông tin chung: Tích chọn Hiển thị diễn giải chi tiết.

    • Thông tin chi tiết:

  • Nhấn Đồng ý để in báo cáo. Chương trình hiển thị diễn giải chi tiết như sau:

Cập nhật 30/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY