1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R16
 4. Kế toán yêu cầu đáp ứng lấy số dư đầu năm từ dữ liệu năm trước sang đầu năm sau

Kế toán yêu cầu đáp ứng lấy số dư đầu năm từ dữ liệu năm trước sang đầu năm sau

1. Mục đích

Giúp kế toán lấy được số dư đầu năm từ dữ liệu năm trước và phát sinh của năm tài chính hiện tại đã nhập trên dữ liệu năm trước.

Theo hướng dẫn của TT 70, báo cáo tài chính lấy số liệu tại thời điểm ngày 31/12. Tuy nhiên theo yêu cầu của kho bạc thì khi nộp BCTC đi kho bạc sẽ bao gồm cả tháng chỉnh lý quyết toán nên khi chuyển số dư sang đầu năm sau thì số dư sẽ khác nhau đối với cả 2 trường hợp.

2. Chi tiết thay đổi

– Với những dữ liệu đã tạo mới từ dữ liệu năm trước trước phiên bản R16

  • Nâng cấp lên phiên bản R16.
  • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

  • Chọn Lấy số dư đầu năm.

  • Nhấn Đồng ý để sao lưu dữ liệu trước khi lấy số dư đầu năm.

  • Nhấn Tiếp tục.

  • Chọn Máy chủDữ liệu kế toán. Nhấn Tiếp tục.

  • Chọn Đường dẫn sao lưu. Nhấn Thực hiện.

  • Nhấn OK khi sao lưu dữ liệu thành công.

  • Chọn dữ liệu kế toán để lấy dữ liệu đầu năm từ dữ liệu đó.
  • Tích chọn “Lấy số dư bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán” thì chương trình sẽ:
   • Số dư chuyển sang chỉ lấy số dư thời điểm ngày 31/12/N không bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán.
   • Lấy các chứng từ chỉnh lý quyết toán có ngày CT năm N+1, ngày hạch toán 31/12/N.

  • Chương trình lấy số dư đầu năm tại bảng dưới đây để anh/chị xem trước. Nhấn Thực hiện.

  • Nhấn Kết thúc để hoàn tất quá trình lấy số dư đầu năm.

– Với những dữ liệu tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước từ phiên bản R16

  • Vào Tệp\Tạo dữ liệu mới.
  • Bước 1Chọn cách tạo Dữ liệu kế toán
   • Tích chọn Tạo mới từ dữ liệu năm trước. Dữ liệu được tạo sẽ bao gồm danh mục và số dư năm trước chuyển sang.
   • Nhấn vào biểu tượng “” để chọn dữ liệu kế toán năm trước.
   • Tích chọn “Lấy số dư bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán” thì chương trình sẽ:
    • Số dư chuyển sang chỉ lấy số dư thời điểm ngày 31/12/N không bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán.
    • Lấy các chứng từ chỉnh lý quyết toán có ngày CT năm N+1, ngày hạch toán 31/12/N.

   • Tiếp tục thực hiện các bước tạo mới dữ liệu kế toán.
   • Sau khi tạo xong dữ liệu từ dữ liệu năm trước, có thể vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu để kiểm tra lại số dư đầu năm.
Cập nhật 14/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY