1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. Kế toán yêu cầu in báo cáo tài chính bao gồm số liệu tháng chỉnh lý quyết toán và lên số năm trước khi dữ liệu liên năm

Kế toán yêu cầu in báo cáo tài chính bao gồm số liệu tháng chỉnh lý quyết toán và lên số năm trước khi dữ liệu liên năm

1. Mục đích

Giúp kế toán in Báo cáo tài chính bao gồm cả số liệu tháng chỉnh lý quyết toán.

2. Chi tiết thay đổi

Theo yêu cầu của Kho bạc, khi gửi báo cáo tài chính cho Kho bạc thì số liệu cần bao gồm cả tháng chỉnh lý quyết toán để kho bạc đối chiếu báo cáo thu, chi và số dư tiền gửi tại kho bạc đến hết tháng chỉnh lý quyết toán.

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01-X: Báo cáo tài chính.
  • Trên tham số báo cáo:
    • Tích chọn In tháng chỉnh lý quyết toán nếu chỉ muốn in tháng chỉnh lý quyết toán.
    • Tích chọn Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán nếu muốn in báo cáo, bao gồm cả những chứng từ phát sinh trong tháng chỉnh lý quyết toán.

Cập nhật 14/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY